Velbesøgt Ph.d-forsvar om migrantpatienters møde med psykiatrien

​​Onsdag den 4. oktober forsvarede Laura Glahder sin ph.d., hvor hun undersøger mødet mellem psykiatrien og patienter med migrantbaggrund

Vent...

​Laura Glahder Lindbergs ph.d. undersøger mødet mellem psykiatrien og patienter med migrantbaggrund, da forskning viser, at migrantpatienter ofte får behandling af ringere kvalitet og dropper hyppigere ud af psykiatrisk behandling.

Udover at måle tilfredsheden med psykiatrisk behandling blandt migrantpatienter, har Laura i afhandlingen sat fokus på et klinisk redskab; The Cultural Formulation Interview (CFI). CFI’en kan i første møde afdække kulturelle komponenter af den psykiske lidelse og kan dermed kan sikre fælles forståelse og bedre alliance mellem migrantpatienter og behandlere i psykiatrien.

”Vi ved, at patienter med migrantbaggrund kan føle sig misforståede og har mindre tillid til behandlere end ikke-migranter. Vi ved også, at behandlere kan opleve vanskeligheder i deres daglige arbejde, når de skal stille diagnoser, kommunikere via tolk og i det hele taget forstå psykisk lidelse i en ukendt kulturel fortolkning. Min ph.d. tilbyder nogle konkrete bud på hvordan man kan bruge det kliniske værktøj, CFI’en fra DSM-5, i en dansk sammenhæng og dermed hjælpe både behandlere og patienter til at få et bedre møde og behandlingsforløb”, fortæller Laura Glahder Lindberg

Afhandlingen gør brug af både kvalitative og kvantitative metoder og finder overordnet, at patienterne var følte sig anerkendte af CFI’ens personcentrede og nuancerede tilgang til deres historie. Behandlere i psykiatrien mente at CFI’en havde potentiale, men at samtaler om kultur er uvante i en psykiatrisk ramme og kan misforstås negativt.

Derfor er anbefalingerne til klinisk praksis, at træning i kulturelle kompetencer øges og at man med tolk må overkomme sproglige barrierer for en højere grad af patientinvolvering af migrantpatienter.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor