WPA i Berlin med stærk PCB deltagelse

​​PC Ballerup var stærkt repræsenteret til WPA-  World Psychiatry Associations – verdenskonference, som blev afviklet i Berlin den 8.-12. oktober. 

World Psychiatry Associations verdenskonference, World Congress of Psychiatry, som foregik i Berlin d. 8.-12. oktober, havde stærk deltagelse fra PC Ballerup.  Rikke Sander Jensen, medicin- og forskningsårsstuderende ved Kompetencecenter for Transkultural Psykiatri (CTP), præsenterede en poster med resultater fra hendes forskningsprojekt. I projektet undersøges, hvordan brugen af tolk i psykoterapi påvirker behandlingsudbyttet. 

Maria Nilsson, der arbejder som læge i OPUS og er Ph.d-studerende, præsenterede en poster om hendes spændende projekt om psykopatologien ved henholdsvis asperger og skizotopi. Maria holdt derudover oplæg på et velbesøgt symposium om skizotypi, der inkluderede et live patientinterview. Her fungerede hun også som Chair. 

Signe Skammeritz, der er læge ved CTP og Ph.d.-studerende, holdt oplæg på et spændende symposium om implementeringen af "the Cultural Formulation Interview" i de nordiske lande. Her præsenterede hun resultater fra interviews foretaget på CTP, PAB og Indvandrermedicisk klinik på Hvidovre.  

Alle tre PC Ballerup deltagere er hjemvendt med ny viden, inspiration og nye kontakter til forskere fra hele verden. 

"Jeg har haft muligheden for at opleve forskeres spændende arbejde rundt om i verden, og noget af det vigtigste, jeg tager med mig fra konferencen, er nye perspektiver og ideer indenfor psykiatrisk forskning. Konferencen har givet mig nye internationale forbindelser, der er en stor gevinst i forhold til mit nuværende projekt, men som også kan skabe muligheder i fremtiden", fortæller Rikke Sander Jensen om deltagelsen.
Redaktør