Deltagere søges til nyt forskningsprojekt - Hvorfor fravælger voksne med spiseforstyrrelser behandling i psykiatrien?

​Op imod halvdelen af voksne med spiseforstyrrelser vælger at takke nej til den behandling, de tilbydes i psykiatrien. Nu vil Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade (ViOSS) og Psykiatrisk Center Ballerup undersøge hvilke motiver og årsager, der ligger bag disse patienters fravalg af behandling.

Vent...

​Har du selv fravalgt at få behandling for en spiseforstyrrelse i psykiatrien, og har du lyst til at dele dine tanker og overvejelser, så vil vi meget gerne høre fra dig.

Hvad får du ud af at deltage?
Ved at deltage bidrager du til at skabe unik viden på området og dermed gøre en stor forskel for de mange mennesker, som lider af en spiseforstyrrelse. Resultaterne af undersøgelsen skal gøre psykiatrien bedre i stand til at imødekomme patienternes ønsker og behov.

Det er nemt at deltage
Klik på nedenstående link og udfyld dit navn og e-mail adresse. Herefter vil du modtage et link til et spørgeskema.

Tilmeld dig her

Din besvarelse er fortrolig, og dit navn og kontaktoplysninger er kun kendt af projektgruppen. Når resultaterne offentliggøres, vil data være anonyme, så ingen deltagere kan genkendes. Projektet er godkendt af Datatilsynet, og data opbevares og behandles i henhold til persondataforordningen.

Din deltagelse i forskningsprojektet påvirker ikke din mulighed for at få behandling på et senere tidspunkt. 

Hvem er vi?
Projektet gennemføres af ViOSS i samarbejde med Psykiatrisk Center Ballerup. ViOSS er et videnscenter, som gennemfører undersøgelser og formidler viden til forskere og fagpersoner med det formål at forbedre forholdene for personer med spiseforstyrrelser. 

Du kan læse mere om projektet her

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Sofie Thor Andersen på telefon: 35200315 eller mail: sa@vioss.dk.

Tusind tak for din hjælp!

Med venlig hilsen

Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade &
Psykiatrisk Center Ballerup


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor