Psykiatrisk Center Ballerup inviterede til smugkig

​Søndag den 3. september inviterede Psykiatrisk Center Ballerup til Åbent Hus i det store byggeri til spiseforstyrrelsesområdet, som er ved at blive opført. Begivenheden var en del af Region Hovedstadens stribe af åbent hus-arrangementer i hospitalsbyggerier i hele Regionen samme dag under overskriften "vi bygger til fremtiden".

​For en stund var boremaskiner, kabler og malerspande blevet stillet godt til side, så borgere, medarbejdere og patienter kunne færdes på byggepladsen uden sikkerhedssko og hvide hjelme. Der var også blevet plads til både mobil kaffebar og pølsevogn, så forplejningen var også på plads.

Mange havde valg at bruge lidt af deres søndag på at få et smugkig ind i de rammer, som i det nye år vil blive befolket af patienter og behandlere. Der var mulighed for at få en snak med medarbejdere og patienter, og derudover fortalte Psykiatrisk Center Ballerups centerchef René Priess om byggeriet. Endelig havde formand for Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden, Karsten Skawbo-Jensen, også lagt vejen forbi for at sige et par ord om de aktuelle byggeprojekter i psykiatrien.

Et samlet behandlingstilbud for voksne med spiseforstyrrelser
Ned gennem det 5.000 kvadratmeter store byggeri, som består af flere bygningsdele forbundet af brede glasgange var der i dagens anledning sørget for en afmærket rute, så de mange besøgende kunne gå igennem bygningerne og få fornemmelsen af de overgange, der er mellem bygningerne. Overgange som samtidig afspejler de forskellige faser og indsatser i behandlingen. Når byggeriet bliver indviet, vil al behandling af voksne med spiseforstyrrelser i Region Hovedstaden finde fysisk sted på Psykiatrisk Center Ballerup.

Byggeriet rummer både ambulatorier, daghospital og døgnafsnit med i alt 27 sengepladser, så behandlingen kan tilpasses den enkelte patients aktuelle behov.  Patienten får dermed i højere grad mulighed for en individualiseret, fleksibel og sammenhængende behandling med alle relevante behandlingstilbud samlet på eet sted.

"Patienterne vil fremover i langt højere grad end i dag opleve et flow i behandlingsforløbet, da vi med den samlede behandlingsindsats her på Psykiatrisk Center Ballerup får større fleksibilitet og muligheder for at bruge vores ressourcer netop der, hvor der aktuelt er behov for dem. Endelig har det været én af vores grundtanker med byggeriet, at patienterne kommer til at opleve en større genkendelighed gennem deres forløb, da vi nu samler behandlingen i eet fælles miljø", forklarer centerchef for Psykiatrisk Center Ballerup René Priess.

Byggeriet kommer derudover til at rumme et stort ankomsthus med reception, auditorium, kantine, cafe og en række mødelokaler. Alt sammen faciliteter, som også kan blive til gavn for resten af centret og Region Hovedstadens Psykiatri, når der skal fx afholdes konferencer og andre større begivenheder.


Se flere billeder nederst

Inviterende byggeri
Siden det første spadestik blev taget i maj måned 2016 har naboerne i lejlighederne ud mod Ballerup Boulevard kunne følge med fra første parket i pæleramming, fundering og rejsning af stålkonstruktioner til de bygninger, som altså fremover skal rumme Regionens samlede behandlingstilbud for voksne med spiseforstyrrelser.

Bag byggeriet, som har fokus på bæredygtighed i valget af materialer og løsninger, står RUBOW arkitekter A/S. Byggeriet består af flere hovedhuse, og imellem dem ligger gangarealer, som giver mulighed for tilbagetrukkede rum for patienterne, og som samtidig inviterer de - til den tid - grønne omgivelser indenfor.

"Vi har i det hele taget et stort fokus på, at bygningen bliver et rart sted at være for patienter, pårørende og medarbejdere med åbne rammer, som inviterer indenfor. For eksempel har vi i udformningen af byggeriet lagt vægt på at sikre udsyn til de grønne områder udenfor. Vi bygger på en måde, så det hænger sammen med de nuværende bygninger her på centret, men vi tænker samtidig fremad og ønsker med dette byggeri at løfte det samlede visuelle indtryk, fortalte René Priess om arkitekturen inden han faldt i snak med en besøgende.

Alt i alt var det et meget velbesøgt åbent hus, og flere af dagens besøgende konkluderede, at det var en god måde at bruge en smule af en varm og solbeskinnet efterårssøndag på.

 Redaktør