Psykiatrisk Center Ballerup

​Psykiatrisk Center Ballerup har et virksomt og udbytterigt samarbejde med de øvrige centre i Region Hovedstadens Psykiatri, samt de enkelte kommuner i optageområdet.

Psykiatrisk Center Ballerup er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Vi er et stort center med en lang række ambulante tilbud, en akutmodtagelse og 160 sengepladser. Vi har specialfunktioner inden for døvepsykiatri, transkulturel psykiatri, traumatiserede flygtninge, rehabilitering og spiseforstyrrelsesbehandling. 

Fra 2018 samles behandlingen af voksne med spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup i et 5.000 kvadratmeter stort nybyggeri. 

Et af de helt centrale fokusområder for Psykiatrisk Center Ballerup er at sikre sammenhængende patientforløb. Det er en indsats, som gennemsyrer såvel den daglige organisering som de kommende byggeprojekter. Centret drives af en ambitiøs ledelse og fagligt kompetente medarbejdere, som er stærkt engagerede i at udvikle hovedopgaven – værdi for patienten.

Psykiatrisk Center Ballerup har, som en del af Projekt Bæltefrit Center, nedbragt antallet af bæltefikseringer med 90 % fra 2013-2015. Centret har en målsætning om yderligere reduktion og at kunne bidrage til den nationale dagsorden på området.

Som en del af et universitetshospital fokuserer vi på en tæt kobling mellem klinik og forskning, og understøtter inspirerende læringsmiljøer.

Psykiatrisk Center Ballerup samarbejder med relevante kommuner og organisationer i hele landet i forhold til landsfunktionen for døvepsykiatri.


Mission 
Psykiatrisk Center Ballerups mission er at sikre borgerne i Regionen og lokalområdet adgang til psykiatrisk behandling. 

Visionen
At centret gennem en professionel indsats leverer diagnostik, behandling, omsorg og rehabilitering, der kan hjælpe patienter med psykisk sygdom til en tilværelse med et minimum af sygdom, størst mulig grad af selvstændighed og bevarelse af integritet. 

At centret gennem forskning og uddannelse er en udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads.

 • Vores mål er:
 • Høj faglig kvalitet
 • At undersøgelse, behandling og pleje tilrettelægges individuelt og tilgodeser patientens psykiske, fysiske og sociale behov
 • At patienten oplever sammenhæng
 • Teoretisk og praktisk uddannelse på højt fagligt niveau
 • Udvikling af personalets faglige kompetence
 • Forskning og kvalitetsudvikling

Vores målgruppe
Voksne borgere i centrets optageområde med psykiatriske lidelser, der nødvendiggør undersøgelse, behandling og pleje i hospitalsregi ved personale med særlig faglig og/eller tværfaglig ekspertise.
Voksne døve patienter i hele landet med psykiatriske lidelser
Patienter der benytter sig af frit sygehusvalg

Vore opgaver er at:

 • Undersøge
 • Behandle
 • Pleje
 • Fremme sundhed
 • Forebygge sygdom
 • Uddanne
 • Udvikle
 • ForskeRedaktør