Forårsbillede af bygning på Psykiatrisk Center Ballerup

​​

Psykiatrisk Center Ballerup

​Psykiatrisk Center Ballerup har et virksomt og udbytterigt samarbejde med de øvrige centre i Region Hovedstadens Psykiatri, samt de enkelte kommuner i optageområdet.

Psykiatrisk Center Ballerup er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Vi er et stort center med en lang række ambulante tilbud, en akutmodtagelse og 157 sengepladser. Vi har specialfunktioner inden for døvepsykiatri, PTSD, transkulturel psykiatri, traumatiserede flygtninge, rehabilitering og spiseforstyrrelsesbehandling. 

Fra 2017 blev behandlingen af voksne med spiseforstyrrelser  i Region Hovedstaden samlet på Psykiatrisk Center Ballerup.

Et af de helt centrale fokusområder for Psykiatrisk Center Ballerup er at sikre sammenhængende patientforløb. Det er en indsats, som gennemsyrer såvel den daglige organisering som de kommende byggeprojekter. Centret drives af en ambitiøs ledelse og fagligt kompetente medarbejdere, som er stærkt engagerede i at udvikle hovedopgaven – værdi for patienten.

Som en del af et universitetshospital fokuserer vi på en tæt kobling mellem klinik og forskning, og understøtter inspirerende læringsmiljøer.

Psykiatrisk Center Ballerup samarbejder med relevante kommuner og organisationer i hele landet i forhold til landsfunktionen for døvepsykiatri.


Mission 
Psykiatrisk Center Ballerups mission er at sikre borgerne i Regionen og lokalområdet adgang til psykiatrisk behandling. 

Visionen
At centret gennem en professionel indsats leverer diagnostik, behandling, omsorg og rehabilitering, der kan hjælpe patienter med psykisk sygdom til en tilværelse med et minimum af sygdom, størst mulig grad af selvstændighed og bevarelse af integritet. 

At centret gennem forskning og uddannelse er en udviklingsorienteret og attraktiv arbejdsplads.

Vores mål er:

 • Høj faglig kvalitet
 • At undersøgelse, behandling og pleje tilrettelægges individuelt og tilgodeser patientens psykiske, fysiske og sociale behov
 • At patienten oplever sammenhæng
 • Teoretisk og praktisk uddannelse på højt fagligt niveau
 • Udvikling af personalets faglige kompetencer
 • Forskning og kvalitetsudvikling

Vores målgruppe
Voksne borgere i centrets optageområde med psykiatriske lidelser, der nødvendiggør undersøgelse, behandling og pleje i hospitalsregi ved personale med særlig faglig og/eller tværfaglig ekspertise. 

Voksne døve patienter i hele landet med psykiatriske lidelser samt derudover patienter, der benytter sig af frit sygehusvalg.

Vores opgaver er at:

 • Undersøge
 • Behandle
 • Pleje
 • Fremme sundhed
 • Forebygge sygdom
 • Uddanne
 • Udvikle
 • ForskeRedaktør