Forårsbillede af bygning på Psykiatrisk Center Ballerup

​​​

Psykiatrisk Center Ballerup

​Psykiatrisk Center Ballerup har et virksomt og udbytterigt samarbejde med de øvrige centre i Region Hovedstadens Psykiatri, samt de enkelte kommuner i optageområdet.

Psykiatrisk Center Ballerup er et psykiatrisk akuthospital for 350.000 borgere i 7 kommuner med en lang række ambulante tilbud, en døgnåben Akutmodtagelse og 157 sengepladser fordelt på 10 sengeafsnit. Årligt har vi 2800 indlæggelser, fordelt på 1400 CPR-numre, og derudover har vi 90.000 samtaler fordelt på 5000 patienter i ambulante forløb. Vi er en del af Region Hovedstadens Psykiatri 

Vi har som det eneste center i Region Hovedstaden specialfunktioner inden for spiseforstyrrelsesbehandling af voksne, døvepsykiatri (landsfunktion), transkulturel psykiatri (herunder PTSD & traumatiserede flygtninge) samt rehabilitering og recovery. 

Siden 2017 har Psykiatrisk Center Ballerup varetaget behandlingen af voksne patienter med spiseforstyrrelser for hele regionen, både via indlæggelser på to specialiserede afsnit samt en omfattende ambulant aktivitet. Fra 2022 påbegyndes arbejdet på fremadrettet at kunne tilbyde behandling af BED. 

De regionale og landsdækkende (døvepsykiatri) specialfunktioner betyder, at vi især på disse områder har en helt særlig viden og erfaring, som er drevet af meget kompetente og erfarne klinikere. Vi er eksperter inden for det specialiserede område, og har fokus på at omsætte psykiatrisk forskning til kliniske kompetencer til gavn for den enkelte patient. 

Fokus på sammenhænd i behandlingen
Den store spændvidde i specialfunktionerne på centret skaber mulighed for en stor mangfoldighed blandt såvel patienter som personale. Patienternes problematikker spænder over en meget stor bredde i diagnoser og ressourcer, og der er både de helt akutte indlæggelser samt langvarige behandlingsforløb i ambulant regi. Dette giver vores dygtige og højt specialiserede medarbejdere mulighed for stor variation og spændende udfordringer i det daglige arbejde. Dette plejefagligt såvel som lægefagligt. 

Vi er drevet af at sikre den bedst mulige behandling for den enkelte patient, og vi gør hvad vi kan for at behandle patienterne effektivt samtidig med, at vi har fokus på patientsikkerhed. En del af dette arbejde er et løbende fokus på at sikre en god medicinsk behandling, godt støttet af farmaceuter og farmakonomer. 

Vores målgruppe
Voksne borgere i centrets optageområde med psykiatriske lidelser, der nødvendiggør undersøgelse, behandling og pleje i hospitalsregi ved personale med særlig faglig og/eller tværfaglig ekspertise. 

Derudover  har vi landsfunktion indenfor døvepsykiatri.​
Redaktør