Arbejdsmiljø

​​Der er over 700 ansatte på Psykiatrisk Center Ballerup. Vi er meget optaget af sikre et godt arbejdsmiljø for alle personalegrupper. Det inkluderer blandt andet fokus på individuelle udviklingsmuligheder, medarbejderinvolvering samt på sociale aktiviteter.​

Som led i regionens opfølgning på yngre lægers arbejdsmiljø har vi på Psykiatrisk Center Ballerup valgt at sætte vores arbejdsmiljøkonsulent på opgaven med at følge op på tiltaget om sikkerhed på jobbet. 

Ønsket fra yngre lægers side om dygtiggørelse i forhold til konflikthåndtering og deeskalering går godt i tråd med centrets målsætning om nedsat tvang. Kurser målrettet læger er undervejs, og der bliver jævnligt udbudt opfølgende kurser.

Altid to på vagt
På PCB er man altid to i vagt. Det er en ordning der har vakt stor glæde blandt yngre læger. Altid en at konferere med og sikring af overholdelse af hviletiden, er resultatet af to yngre læger i vagt døgnet rundt. Det giver god faglig sparring, også de sene tidspunker når bagvagt og SIF vagt har forladt matriklen.

Nedbringelse af brugen af tvang
På Psykiatrisk Center Ballerup arbejder vi målrettet på at nedbringe antallet af bæltefikseringer, uden at der sker en stigning i andre tvangsformer, f.eks. fastholdelse eller akut beroligende medicin. Samtidig skal trygheden og sikkerheden bevares for både patienter og medarbejdere.

Vi har sat os følgende mål for de kommende år:

  • 2015: max 50 bæltefikseringer

  • 2016: max 30 bæltefikseringer

  • 2017: max 10 bæltefikseringer

Læs mere på hjemmesiden for Projekt Bæltefrit Center

 

Interventionsteams
Vi har opbygget  et interventionsteam af særligt uddannet personale, som kan tilkaldes i de situationer, hvor der er risiko for anvendelse af bæltefiksering eller anden form for tvang. Formålet er, at interventionsteamet sammen med afsnittets faste personale og patienten forsøger at afværge brugen af bæltefiksering eller anden tvang.


Safewards
På Psykiatrisk Center Ballerup arbejder vi med Safewards. Safewards er en evidensbaseret model for psykiatrisk sygepleje. Modellen indeholder 10 forskellige indsatser, der forbygger konflikter og tvang på intensive psykiatriske afsnit. Indsatserne bygger i høj grad på patientinddragelse og recovery. 

Metoden er udviklet af Len Bowers professor i psykiatrisk sygepleje ved King´s College London og er afprøvet i randomiserede kliniske studier med gode resultater. Vi vil implementere  Safewards-modellen på tre intensive afsnit på Psykiatrisk Center Ballerup med henblik på at forebygge brugen af bæltefiksering og tvang.


Redaktør