Undervisning

Undervisningssituation Psykiatrisk Center Balleru

Vi prioriterer tid til undervisning af alle læger. Den fælles undervisning kører efter et planlagt undervisningsprogram. Der er tit tale om faglige oplæg, jævnligt med oplægsholdere udefra.

Undervisningen varetages af speciallæger og yngre læger i uddannelsesstillinger i fælleskab og kører efter et fastlagt rul, der er udarbejdet af den undervisningsansvarlige yngre læge samt klinikchefen.

Lokalt uddannelsesprogram
Der er udarbejdet et lokalt uddannelsesprogram, som kan støtte i forhold til læringsmål og kompetenceudvikling.  

Velorganiseret psykoterapi-uddannelse
Der er etableret et rul, så alle sikres psykoterapiuddannelsen i løbet af I- og H –stillingen. Alle I- og H-læger har som led i deres introduktion fastlagt et møde med den psykoterapiansvarlige overlæge. 

Diagnostisk Enhed
Vi har en tværgående diagnostisk enhed på Centret. Enheden er altid bemandet af makkerpar, som består af en specialist og en yngre kollega under uddannelse. Læger og psykologer under uddannelse får dermed et kompetenceløft i forhold til den kernefaglige opgave det er at udrede og diagnosticere patienter.  

Læs mere om Diagnostisk Enhed

​UAO Uddannelsesansvarlige overlæger
På Psykiatrisk Center Ballerup har vi to uddannelsesansvarlige overlæger. Line Hansen er særdeles erfaren og er aktuelt dybt involveret i den nye målbeskrivelse og kompetencekorts vurdering, hvor hun skal undervise i hvordan det anvendes. Trine Hansen er involveret i flere fora hvor hun forsøger at sætte uddannelse af yngre læger på programm​et centralt og  er med til at lave de nye uddannelsesprogrammer for speciallægeuddannelsen i region Øst.​

Temadage
2 gange årligt gennemføres der temadag for alle læger og psykologer på Psykiatrisk Center Ballerup. Temadagene arrangeres på skift af de forskellige afsnit og er en unik mulighed for at mødes til faglig drøftelse og frokost. Vi har senest lært om hallucinationer, funktionsniveau og ratinger.


Transkulturelt lægeforum og journalclub
Dette er tilbagevendende begivenheder for alle yngre og senior læger. Det foregår 6 gange om året på Kompetencecenter for transkulturel psykiatri på centret.


Etisk Forum
Én fredag om måneden er der etisk forum. Vores yngre læge og medlem af etisk komité er tovholder med en anden yngre læge 1 fredag om måneden. Her drøfter vi en etisk problemstilling ud fra SME modellen.Redaktør