Vejledning

Medarbejdere i samtale

​På Psykiatrisk Center Ballerup har vi et velorganiseret introduktionsforløb lokalt, nøje afstemt til at sikre dig læring under hele ansættelsen  og som supplement til den centrale introduktion. Flere af lægerne på centret er aktivt involveret i undervisningen på den centrale undervisning. 


Vejlederordning 
Vi har et stort vejlederkorps på 16 speciallæger i psykiatri, foruden et antal hoveduddannelses- og introduktionslæger, der efter vejlederkursus kan vejlede i mindre omfang.

Alle læger opfordres til at udvikle sig som vejleder med det obligatoriske vejlederkursus og bliver løbende orienteret om øvrig kompetenceudvikling i form af kurser og workshops i regionen foruden de lokale tiltag.

Der er udarbejdet vejledermateriale, som alle vejledere får udleveret ved start af vejlederperioden. Der afholdes vejledermøde hver måned med obligatorisk deltagelse, kombineret med mulighed for bedside supervision af uddannelsessøgende og struktureret vejledermøde. Vi arbejder på i fælleskab at skabe så individuelle uddannelsesplaner som muligt. 


Åben Dør-Supervision
Alle yngre læger har mulighed for at benytte Åben Dør – Supervision. Her er der nem adgang til en stribe erfarne ambulante speciallæger, alt efter hvilket ekspertiseområde man har brug for.


Bedside supervision
Hvert halve år har alle læger på hoveduddannelsen 4-5 timers individuel "bed-side" supervision med klinikchefen. Herudover tilstræbes bedside af SIF vagterne i skadestuen, samt i forbindelse med vejledermøder som et supplement til den daglige mulighed for bedside ved senior læge i afsnittet. 


Mentor ordning
Til alle de læger, der ikke har vejleder har vi lavet en mentorordning. Det skal sikre, at man altid har en mere erfaren læge at søge rådgivning og sparring hos. Derudover vil alle møde de uddannelsessansvarlige på centret, hvor vi forsøger at holde en "åben dør" politik med mulighed for altid at få vejledning eller rådgivning hos en senior læge.


Struktureret vejledning
Foregår dagligt ved teammøderne i de to teams. Teamstrukturen er netop indført for at få fagligt kvalificerede middagskonferencer, hvor der superviseres fremfor at tale om sengepladser. Supervisionen kan understøttes af patientfilm fra stuegangen: der er IPADs tilgængelige for de uddannelsessøgende.​
Redaktør