Diagnostisk Enhed på PC Ballerup

Fra september 2016 har Psykiatrisk Center Ballerup oprettet en diagnostisk enhed.

Enheden fungerer på tværs af afsnit og formålet er i endnu højere grad at udnytte centrets faglige kompetencer bedst muligt til at udrede og stille korrekte diagnoser, særligt i komplekse sager.

Enheden er altid bemandet af makkerpar, som består af en specialist og en ung kollega under uddannelse. Læger og psykologer under uddannelse får dermed et kompetenceløft i forhold til den kernefaglige opgave det er at udrede og diagnosticere patienter.

Den diagnostiske enhed står for at udrede og diagnosticere patienter i udredningspakker fra Centralvisitationen samt i svære diagnostiske sager fra sengeafsnit og ambulatorier på PC Ballerup.

Diagnostisk Enhed er fysisk placeret i Psykoterapeutisk Ambulatorium, og den bemandes med 12-14 speciallæger og 2 specialpsykologer.Redaktør