Flere ombygninger med fokus på patientoplevelsen på vej til PC Ballerup

PC Ballerup har fået bevilget midler til en omfattende ombygning og forbedring af indgangen og venteområdet i OPUS samt af faciliteterne i bygning 21, som er tilknyttet Psykoterapeutisk Ambulatorium

Af Nina Flindt Temte​​

Med en ekstrabevilling kan PC Ballerup se frem til en markant forbedring af faciliteterne i OPUS venteområdet. Der er tale om en omfattende ombygning, som i høj grad vil være til glæde for både patienter og medarbejdere, og flere af de ideer til de konkrete løsninger, som nu bliver virkelighed, er kommet fra medarbejdere selv.

"Vi har længe været opmærksomme på, at faciliteterne, som vi kunne tilbyde vores patienter i OPUS ikke er helt tidssvarende, og mange patienter har da også oplevet det nuværende venteområde som udfordrende. Jeg er derfor utrolig glad for, at vi nu har fået midler til at kunne realisere flere af de gode input, som medarbejderne er kommet med, fortæller René Priess og fortsætter:

"Det er vores ambition i langt højere grad at sikre en genkendelighed, så man møder de samme indbydende og inviterende rammer, uanset om man befinder sig i Akutmodtagelsen, spiseforstyrrelsesbyggeriet eller OPUS. På den måde skaber vi en større visuel sammenhæng her på  centret, og det vil samtidig komme vores patienter til gavn".

Udover ombygningen af OPUS venteområdet er der bevilget midler til en renovering af bygning 21, hvor ECT tidligere holdt til, og hvor der nu skal være behandlerrum og kontorer for Psykoterapeutisk Ambulatorium. Det er forventningen, at de bevilgede midler vil blive brugt her i 2018.

Der er tale om to separate ombygningsprojekter, som samlet vil give et markant løft til centrets ambulante faciliteter. Læs om de to projekter nedenfor.


Ny mellembygning og omdisponering af modtage- og venteområder i bygning 25-26 - OPUS
De nuværende adgangsforhold og venteområder i bygning 25 og 26 (OPUS) er utidssvarende indrettet. Dette giver daglige udfordringer for både patienterne og personalet, der har arbejdsplads i lokalerne.

Ombygningen vil give en modtagelse, der dels sætter patientens behov i centrum ved at give optimale opholds- og venteområder for ambulatoriets patienter, dels vil skabe tidsvarende og bedre arbejdsmiljø for de ansatte samt opfylde minimumskravene i Ventet og Velkommen.

Den nye mellembygning skal rumme adgang udefra til både bygning 25 og 26.  Mellembygningen skal fungere som hovedindgang med reception og venteområde for ambulatoriet. Receptionen vil blive  indrettet med plads til modtagedisk og 2- 3 diskret afskærmede arbejdspladser for personalet samt ventemøbler, der opdeles i grupper.

I den nuværende bygning 25, hvor OPUS holder til, ombygges det eksisterende ankomst- og venteområde til 2 nye kontorer. I bygning 26 nedlægges den eksisterende indgang, og der etableres i stedet 1 kontor. Yderligere indrettes garderobe og handicaptoilet i modtageområdet.

Der er fokus på, at ombygningen særligt skal bidrage til:

  • Bedre patientoplevelse for en sårbar patientgruppe
  • Opfyldelse af minimumskrav Ventet og Velkommen
  • Bedre arbejdsmiljø for personale ved indretning af tidssvarende kontorarbejdspladser m.m.

Modernisering og udvidelse af behandlingsrum i bygning 21
De nuværende kontorer og behandlingsrum i bygning 21 er utidssvarende og har for en stor dels vedkommende været særligt indrettet til den ECT-behandling, der tidligere blev varetaget i bygningen.

Bygningen skal fremover anvendes til behandlingsrum og kontorer for den forøgede ambulante aktivitet i Psykoterapeutisk Ambulatorium, efter at denne enhed har fået regionalfunktion for behandling af PTSD. 

Ombygningen vil betyde moderne og tidssvarende faciliteter i hele bygning 21, der efter ombygningen kommer til at rumme 9 behandlingsrum/kontorer samt et mødelokale.

Derudover vil ombygningen skabe en forbedret bygningsmæssig sammenhæng til modtageområdet i bygning 20, som allerede er moderniseret.

Det er forventningen, at ombygningen særligt vil bidrage til:

  • Bedre patientoplevelse – behandling vil foregå i tidsvarende rammer.
  • Bedre arbejdsmiljø for medarbejdere – flere lokaler til rådighed for behandling samt bedre mulighed for indretning af kontorarbejdspladser m.m.Redaktør