Kan intelligent belysning supplere behandlingen af spiseforstyrrelser?

Når det nye byggeri på Psykiatrisk Center Ballerup, som skal huse Region Hovedstadens samlede behandlingstilbud, står klar i 2018, indledes samtidig et stort forskningsprojekt, som skal afdække hvilken gavnlig effekt intelligent belysning kan have på patienter med spiseforstyrrelser.

Af Nina Flindt Temte​

I det nybyggede sengeafsnit, som kan rumme 16 patienter er der installeret avanceret intelligent belysning.  Al belysning på gange og i fællesområder er programmerbare, så man kan styre belysningens intensitet og farvemætning præcist. Der er derudover naturligvis mulighed for manuelt at tænde og slukke belysningen, hvis der er behov for det.

Dette er scenariet, når det nye byggeri, som skal rumme  behandlingen af spiseforstyrrelse på PC Ballerup står klar ved årsskiftet.

Netop teknologien med intelligent belysning og de muligheder det giver, skal være omdrejningspunktet for et forskningsprojekt som løber fra januar 2018 og frem til september 2018. Her vil man på sengeafsnittet med 16 indlagte patienter undersøge om intelligent belysning har en gavnlig effekt på patienter med spiseforstyrrelser.

Bredspektret lys stabiliserer humøret
Det er overlæge og forskningslektor Jan Magnus Sjögren fra Psykiatrisk Center Ballerup og Københavns Universitet, der sammen med lektor og Ph.d. Michael Mullins samt lektor og Ph.d Georgios Triantafyllidis, fra Aalborg Universitet står i spidsen for forskningsprojektet. Gennem forskningen er det målsætningen at opnå viden om, hvordan man arbejder med intelligent belysning i forhold til behandlingen af patienter med spiseforstyrrelser.

"Det er påvist, at lys kan have en gavnlig effekt på menneskers humør og velvære, og det er vores tese, at også patienter med spiseforstyrrelser kan have en gavnlig effekt af at blive eksponeret for bredspektret lys, som kan stabilisere patienters humør og reducere symptomer på fx depression, fortæller Jan Magnus Sjögren, og fortsætter:

"Det er menneskets indre ur, som ligger i hjernens hypothalamus, der orkestrerer mange af kroppens biologiske funktioner, lige fra komplekse fysiologiske systemer til enkelte celler i kroppen.  Det indre ur påvirker døgnrytme, hormonproduktion, kropstemperatur samt andre vigtige funktioner i kroppen.  Det er påvist at et indre ur "ude af trit" kan associeres med en række lidelser som fx depression og bipolare lidelser".

Fokus på at tilpasse belysning til det indre ur
Forskning har allerede vist, at man kan forbedre søvnkvalitet og søvnmønstre hos personer med Alzheimer og hos personer som arbejder om natten ved aktivt at tilpasse den kunstige belysning, så det minimerer forstyrrelser i det indre ur. Der har indtil nu kun været gennemført meget sparsom forskning i effekten af lys og biologisk rytme hos patienter med spiseforstyrrelser, men tests har vist, at man ved at justere belysningen kan reducere den stress som nogle patienter kan opleve ved at befinde sig i hospitalsomgivelser.

I forskningsprojektet arbejdes der ud fra to hypoteser:

  1. Kunstig belysning, som er tilpasset det indre ur vil forbedre velværet hos patienter med spiseforstyrrelser. Ved at benytte lys med lavere intensitet om aftenen, om natten og i morgentimerne kan man give en positiv effekt på søvnkvaliteten og regulering af følelsestilstande hos patienter med spiseforstyrrelser og derved forøge patienternes generelle tilstand.
  2. Ved at udsætte patienten for intensiv belysning med en høj LUX-værdi kan man reducere symptomer på depression hos patienter med spiseforstyrrelser. Ud fra forsøg med lysvariablerne farvemætning og lysintensitet undersøges det om patienter med anoreksi oplever en bedring i symptomer på depression ved at blive udsat for perioder med belysning af høj intensitet.

Sensorbaserede målinger som supplement
Forudsat at der er samtykke fra patienten, vil der blive indsamlet data for forsøgsdeltagerne, som vurderes på daglig og på ugentlig basis over en måneders periode.  Dataindsamlingen vil bestå i en kombination af spørgeskemaer, funktionelle og kognitive tests samt analyse af månedlige blodprøver fra patienterne. Disse data vil blive suppleret med specialudviklet udstyr der leverer automatiserede sensorbaserede målinger af blandt andet aktivitet og bevægelse, søvnmønstre, hudtemperatur samt målinger af lyd.

Resultaterne vil dels blive præsenteret for patienterne og deres pårørende, og dels publiceret i internationale videnskabelige tidskrifter samt præsenteret på konferencer.

Del af Lighting Metropolis
Forskningsprojektet er en del af projektet Lighting Metropolis, der er et fælles initiativ for Region Hovedstaden og Skåne. Projektet skal skabe et 'Living lab for urban og intelligent belysning'. Det skal ske ved samarbejde om en lang række projekter, som de næste 2 år vil blive synlige i de danske og svenske kommuner. Målet er, at virksomheder og investeringer slår sig ned i Øresundsregionen fordi aktiviteter og forskning netop her har international verdensklasse.  Lighting Metropolis har et samlet budget på 7,3 mio. euro og får tilskud fra EU's Interreg program. 


Redaktør