Ny specialuddannelse i PTSD ser dagens lys

Få opdateret viden om behandling af af patienter med PTSD med nye specialuddannelse i PTSD

​PC Ballerup har gennem mange år opbygget en helt særlig kompetence i behandling af patienter med PTSD. Tit er der tale om komplekse problemstillinger, og behandlingen af PTSD kræver en særlig tilgang, både i forhold til diagnosticering og selve behandlingsindsatsen.

"Antallet af henvisninger til behandling af PTSD er stigende, og patienter med traumerelaterede lidelser findes mange steder i hospitalspsykiatrien. Samtidig er der stadig uklarhed om diagnosernes anvendelse og en vis usikkerhed om de terapeutiske tilgange til denne gruppe lidelser. Vi oplever derfor behov for både en bred tværfaglig uddannelse med fokus på PTSD og specialistuddannelser inden for de psykoterapeutiske behandlingsmetoder", fortæller klinikchef Jens Drachmann Bukh.

Anerkendt forskningsmiljø og specialfunktion
Psykiatrisk Center Ballerup har specialfunktion for PTSD og traumatiserede flygtninge for hele Region Hovedstaden, og har et internationalt anerkendt forskningsmiljø inden for dette område. PC Ballerup udbyder, som noget helt nyt, en specialuddannelse i PTSD for klinikere. Uddannelsens formål er at give deltagerne viden om symptomer, klinisk fremtræden og diagnostik. Uddannelsen giver derudover kendskab til forskellige forståelsesmodeller samt tværfaglig, farmakologisk og psykoterapeutisk behandling af PTSD.

Hvem kan komme med på specialuddannelsen
Uddannelsen varer fire hele dage, og gennemføres første gang: 30. september, 1. oktober, 4. november og 5. november.

Målgruppen for uddannelsen er kliniske medarbejdere i psykiatrien, særligt i afsnit, hvor der er patienter med traumer og PTSD. Derudover kan uddannelsen være relevant for medarbejdere uden for psykiatrien, f.eks som ansat i private klinikker eller på bosteder mv. for mennesker med traumehistorik. Der er plads til 25 medarbejdere på uddannelsen, og de fem af pladserne er målrettet eksterne deltagere.

Lidt mere om uddannelsens indhold
På uddannelsen, som varer fire dage, lærer deltagerne blandt andet om emnerne:

  • Psykopatologi og diagnostik
  • Forløb og komorbiditet
  • Epidemiologi
  • Forskning i PTSD
  • Psykoterapeutiske behandlingsmetoder
  • Psykofarmakologisk behandling

Der er plads til 25 deltagere på hvert forløb.

For at høre mere om specialuddannelsen i PTSD kan du kontakte:

Klinikchef Jens Drachmann Bukh
jens.drachmann.bukh@regionh.dk
Redaktør