Patientstyrede indlæggelser med stor succes

​Efter lidt over et år med to patientstyrede senge på Psykiatrisk Center Ballerup lyder meldingen, at det har været en stor succes.

​På Psykiatrisk Center Ballerup blev konceptet Patientstyrede Indlæggelser (PSI) skudt i gang i oktober 2017 med to sengepladser allokeret til patientstyrede indlæggelser på Afsnit 5.

Kort fortalt går PSI-ordningen ud på, at udvalgte patienter bliver for-visiteret og kan indgå en kontrakt med et psykiatrisk center om at kunne indlægge sig selv, når de ønsker det. Helt praktisk foregår det ved, at patienten selv ringer direkte til afsnittet inden indlæggelse, og selv kommer frem til afsnittet, når der er plads.

Da ordningen blev skudt i gang, var der mulighed for 30 PSI-kontrakter med patienter til de to PSI-senge på Psykiatrisk Center Ballerups Afsnit 5. Netop nu er der 27 kontrakter på Afsnit 5. At antallet af kontrakter varierer, skyldes, at man løbende revurderer kontrakterne gennem samtaler med den enkelte PSI-patient, da kontrakterne løber et år ad gangen. 

"Sideløbende med det tegner vi også løbende nye kontrakter", forklarer Mette Langballe, afsnitssygeplejerske på Afsnit 5, som også sidder med i PSI-arbejdsgruppen i RHP.

Antallet af kontrakter udvides
De patientstyrede indlæggelser blev indført samtidig på flere afsnit i Region Hovedstadens Psykiatri, og der blev nedsat en PSI-arbejdsgruppe. På baggrund af evalueringen af det første år er det nu besluttet af udvide det enkelte afsnits mulighed for at tegne kontrakter, så der er et loft på 35 kontrakter.

Ambulatorierne har meldt ind med mange mulige kandidater, og der er altså vist sig et behov for at kunne indgå flere kontrakter. Dette forsøger man nu at imødekomme med muligheden for flere kontrakter.

Ros til ordningen fra patienter og personale
"Tilbagemeldingen fra PSI patienterne er meget positiv. Vi har udarbejdet et spørgeskema, som vi opfordrer dem til at udfylde, når de anvender sengen. Her er der også plads til ris/ros/forslag til ændringer. Vi har dog ikke modtaget forslag til ændringer.  Også personalet er meget tilfredse med ordningen. Det har taget tid, at få arbejdsgangen helt etableret, så alle kender til detaljerne.  Konceptet er dog blevet så struktureret, at vi har haft besøg fra et andet center, som gerne ville have inspiration til at strukturere deres arbejdsproces bedre", fortæller Mette Langballe og fortsætter: 

"PSI har i den grad været en succes og for nogle kandidater i så høj en grad, at de siden PSI kontrakten ikke har været indlagt i "almindelig" indlæggelse på trods af talrige genindlæggelser før kontrakten blev indgået. Vi har også haft mulighed for, at støtte nogle af de patienter, der afventede plads på bosted, og for at reducere risikoen for at destabilisere og blive indlagt i mellemtiden, har vi flexet med reglerne, så vi kunne sende dem godt afsted"


Redaktør