billede to medarbejdere på afsnit

Psykiatrisk introduktionsstilling for sygeplejersker på PC Ballerup

I en psykiatrisk introduktionsstilling ansættes du i en fast stilling, men kommer i et 20 måneders forløb rundt til forskellige typer afsnit, så du finder ud af hvilken type afsnit du foretrækker at være sygeplejerske i.

​En psykiatrisk introduktionsstilling er en mulighed for at få en grundig indføring i det psykiatriske speciale. Introduktionstillingen er et struktureret forløb, hvor du kan sammensætte dit eget forløb på tværs af vores Akutmodtagelse (Akuthus), åbent- og intensivt afsnit samt strukturerede besøg i et Ambulatorie. Du kan vælge at udskifte det intensive forløb i alment sengeafsnit med et forløb på intensivt afsnit 3 for spiseforstyrrelser eller intensivt afsnit 12 for ældre. 

Både til nyuddannede og erfarne sygeplejersker
Introduktionstillingen er en mulighed for alle sygeplejersker, som ønsker et struktureret forløb gennem flere afsnit i almenpsykiatrien. Måske er du nyuddannet sygeplejerske, eller måske fungerer du på nuværende tidspunkt som sygeplejerske i et andet speciale men synes, at psykiatrien kunne være spændende. Uanset hvilken af grupperne du tilhører, så har vi et tilbud, som giver dig mulighed for, at komme godt rundt om det psykiatriske speciale.

20 måneder med varieret indhold og en fast stiling
Du ansættes i en fast stilling, og i løbet af de første 20 måneder får du indblik i arbejdsopgaverne i de forskellige afsnit. Du har mulighed for selv at være med til at forme dit forløb, alt efter hvilken type afsnit du ønsker at starte på. Alle forløb indledes med en måneds introduktion:

Klik for at se stort billede

grafik forløb introduktionsstilling


Under hele forløbet vil du deltage i forskellige aktiviteter på afsnittet, og derudover er der undervisningstilbud for sygeplejersker på tværs af centret. 

Eksempler på disse tilbud kan være:

grafik tilbud introduktionsstilling

Mentorordning
Du vil få en mentor, som følger dig i hele forløbet og afholder mentorsamtaler med dig en gang om måneden. Der er formuleret læringsmål for de enkelte enheder, for at sikre et optimalt udbytte.

Du vil, ligesom centrets andre ansatte, modtage supervision, psykofysisk træning, sygeplejefaglig vejledning, konflikthåndtering og deltage i de tværgående undervisningssessioner samt personalemøder. Du får også rig mulighed for at have indflydelse på forbedringer og arbejdsgange via de ugentlige tavlemøder. 

Nedenfor kan du se enkelte eksempler på. hvad du lærer i de enkelte typer af afsnit: 
Se udførlige oversigter i denne folder
grafik forside folder introduktionsstilling


Akuthuset (Akutmodtagelsen):  
 • Du får kompetencer indenfor den akutte psykiatriske sygepleje
 • Du får indsigt i specifikke arbejdsgange i et Akuthus, hvor der er accelererede patientforløb, og hvor sygeplejersker har flere delegerede lægefaglige opgaver
 • Du får viden om psykiatriloven og retslige foranstaltninger

 Åbent afsnit:

 • Du opnår færdigheder og rutiner i den kognitive miljøterapi
 • Du får tid og mulighed for fordybelse i forskellige samtaleteknikker
 • Du opnår rutine i en recoverybaseret sygepleje, hvor patientplaner og netværksmøder er centrale elementer i patientforløbet

 Intensivt afsnit:

 • Du træner dine færdigheder i den intensive sygepleje, hvor du får mulighed for at blive rigtig godt til at kommunikere deeskalerende og kende alle principperne indenfor safewards
 • Du får indsigt i den akutte psykiatriske sygepleje, hvor der er fokus på observationer af psykopatologiske symptomer og administration af medicinsk behandling
 • Du kommer til at arbejde med forskellige interventioner for forebyggelse af tvang, samt opnå færdigheder i motiverende samtale og kognitive teknikker

 FACT:

 • Du får forståelse for det sammenhængende patientforløb
 • Du får indsigt i den ambulante sygepleje og dokumentation


Lidt praktisk info

Ansvarlige for introduktionstillingen
Afdelingssygeplejersken på det afsnit, hvor din Introduktionstilling starter, vil være mentor for dit forløb og vil have mentorsamtaler med dig en gang om måneden. Det er denne mentor der ligeledes har ansvaret for, at du bliver tilmeldt sygeplejefaglig vejledning, får personlige udviklingssamtaler og bliver tilmeldt undervisning.

Blandede vagter
I stillingen arbejder du i blandende vagter og med weekendvagter efter aftale med det enkelte afsnit. Der er variation i hvordan der arbejdes i weekenden. Nogle arbejder hver 2. weekend i 8 timers vagter, andre hver 3. weekend i 8 eller 12 timers vagter. Du kan ikke være sikker på at får det samme weekendrul, når du skiftes afsnit. 

Afslutning af forløbet
Du bliver ansat i en fast stilling, og tre måneder før forløbet afsluttes aftaler vi, hvor du bliver fast tilknyttet efter forløbet. Redaktør