Psykiatrisk Ambulatorium for Ældre

Psykiatrisk Ambulatorium for Ældre i Ballerup er en ambulant funktion med mulighed for udkørende besøg. 

Målgruppe:

 • Som udgangspunkt alle henviste patienter på 70 år og derover med psykiske lidelser af moderat-svær grad, og patienter med demens med svære adfærdsforstyrrelser.
 • Det er en fælles beslutning mellem patienten og behandlingsansvarlig læge, om patienten i et aktuelt behandlingsforløb i Region Hovedstadens Psykiatri, overgår til ambulant ældrepsykiatri ved 70 år.
 • Optageområde: Ballerup, Egedal, Furesø, Herlev, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner.

 

Behandling
Psykiatrisk Ambulatorium for Ældre tilbyder:

 • Medicinsk behandling
 • Støttende samtaler
 • Gruppebehandling efter lægelig indikation: kognitiv gruppe og problemløsningssgruppe
 • Vedligeholdelses ECT

 

Medarbejdere
Psykiatrisk Ambulatorium for Ældre er tværfagligt sammensat og består af læger, sygeplejersker, og sekretærer. Patienten bliver tilknyttet et fast team med en kontaktperson (sygeplejerske) og behandlingsansvarlig læge.

Ambulatorium samarbejder med:

 • Pårørende
 • Praktiserende læger
 • Hjemmeplejen
 • Plejeinstitutioner
 • Andre afsnit og enheder på Psykiatrisk Center Ballerup, især Afs.24 (sengeafsnit for ældre)

 

Hvem kan henvise til teamet?

 • Egen læge
 • Speciallæge i psykiatri
 • Hospitalsafdelinger

 

Afdelingssygeplejerske: Tina Christiansen

Afsnitsledende overlæge: Magda RIbeiro

 


Redaktør