Psykiatrisk Ambulatorium for Ældre

Psykiatrisk Ambulatorium for Ældre er et supplement til eksisterende behandlingstilbud inden for psykiatrien. Ambulatoriets målgruppe er ældre over 80 år og patienter med nydiagnosticeret psykiatrisk lidelse over 65 år.

Behandling
Psykiatrisk Ambulatorium for Ældre​ tilbyder:

 • ​Medicinsk behandling
 • Anden form for støttende behandling
 • Koordinering af aktiverings– og hjælpeforanstaltninger.

Medarbejdere
Psykiatrisk Ambulatorium for Ældre er tværfagligt sammensat og består af overlæge, sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere og sekretærer.

Teamet samarbejder med

 • Praktiserende læger
 • Hjemmeplejen
 • Plejeinstitutioner
 • Socialforvaltningerne
 • Andre afsnit og enheder på Psykiatrisk Center Ballerup
 • Aktivitetssteder
 • Pårørende

Hvem kan henvise til teamet?

 • Egen læge
 • Speciallæge i psykiatri
 • Hospitalsafdelinger

Redaktør