​​​​​​

Døgnafsnit 10 for Rehabilitering og Døve

​Døgnafsnit 10 for Rehabilitering og Døve er et rehabiliteringsafsnit med plads til 16 patienter (heraf er 4 pladser primært til døvepsykiatri).

Besøgstider
Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri. NB! Enkelte afsnit kan dog være undtaget. Spørg personalet på afsnittet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.


Specialafsnit for rehabilitering
Afsnittet et åbent afsnit fortrinsvis til patienter med skizofrenidiagnoser og behov for en lidt længere indlæggelse til rehabilitering.
Vi modtager sammen med PC Amager patienter fra hele regionen efter visitering og forsamtale. Visitationen ligger på Døgnafsnit 8 for Rehabilitering og Døve.

Døvepsykiatri

En del af sengepladserne i afsnittet bruges af den højt specialiserede enhed for døvepsykiatri. En del af personalet er derfor kyndigt i tegnsprog og har forståelse for døves kultur.​​

Derudover benytter vi os af professionelt uddannede tolke ved behov. Se mere om døvepsykia​tri

Behandling
Behandlingen består af miljøterapi med en kognitiv tilgang, individuelle aftaler med samtaler, aktiviteter og træning, psykoedukation og medicinsk behandling/justering mm. Vi tilstræber sammen med dig at yde en helhedsorienteret, tværfaglig indsats ud fra dine ressourcer, ønsker og mål.

Personale
Personalet i afsnittet består af en overlæge og en afdelingssygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, plejere, sygeplejersker, hospitalsmedhjælpere, socialrådgivere samt en lægesekretær.
Desuden uddanner vi sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistent-elever og redder-elever.

Redaktør