Døgnafsnit 1

Døgnafsnit 1​ er et intensivt afsnit med plads til 16 patienter​

Besøgstider (obs! vær opmærksom på særlige retningslinjer pga. COVID-19)
Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri. NB! Enkelte afsnit kan dog være undtaget. Spørg personalet på afsnittet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.
​​

Børn i afsnittet
Ønsker man at tage mindre børn med på besøg i afsnittet, skal dette aftales med personalet i forvejen.

Patienttelefon
For patienter, der ikke må forlade afdelingen, er der dagligt mulighed for at telefonere.

Afsnittets overordnede mål
Afsnittets mål er at tilbyde en optimal og professionel undersøgelse og behandling af alle patienter. Herunder at medinddrage pårørende og andre relevante personer. 

På afsnittet arbejder vi målrettet med at minimere tvangsanvendelse. Desuden ønsker vi at patienter og pårørende oplever mødet med afsnittet som positivt og præget af respekt og god tone.​

For at leve op til målsætningen opkvalificerer vi personalet løbende bl.a. ved undervisning i observation af psykopatologiske fænomener og i psykiatriloven. Vi har desuden fokus på behandlingskulturen på afsnittet og arbejder for,  at tonen blandt alle der færdes på afsnittet  er god og respekt- og tillidsfuld.

Personale
På afsnittet arbejder sosu-assistenter, plejere, sygeplejersker, hospitalsmedhjælpere og socialrådgivere​ samt en lægesekretær.

Afsnittet har 2 læger, som fortrinsvis er til stede i formiddagstimerne. ​​

Desuden har vi  i perioder sygeplejestuderende og  so-su-assistent-elever i praktik på afsnittet.​

Aktiviteter
Afsnittet har dagligt en række aktivitetstilbud. Blandt andet morgenmøde, morgengymnastik, bordtennis, TV, aviser/blade mv. '
I afsnittet kan du finde en ugeplan med oversigt over aktiviteter og rytme på afsnittet.

Udskrivning
I forbindelse med din  udskrivelse vil din praktiserende læge få tilsendt et udskrivningsbrev (epikrise). Brevet indeholder oplysninger om indlæggelsesforløbet. Hvis du ikke ønsker at brevet sendes til din læge, kan du give besked til personalet.

Samtaler med pårørende
På centret opfordrer vi til at inddrage dine pårørende. Hvis du ønsker det, er der mulighed for lægesamtaler sammen med dine pårørende.​​

Øvrige læge- og socialrådgiversamtaler aftales på de daglige morgenmøder kl. 9.00​

Redaktør