Oase og boot camp frem mod recovery giver mærkbare resultater

​​Afsnit 10 for Rehabilitering på Psykiatrisk Center Ballerup tilbyder 6 måneders indlæggelse med fokus på rehabilitering og recovery for patienter med en skizofreni-diagnose. Behandlingen tager afsæt i patientens mål, og patienten selv skal være parat til at yde en stor indsats.

Af Nina Flindt Temte​

​På Afsnit 10 for Rehabilitering på Psykiatrisk Center Ballerup tilbydes patienter et op til 6 måneders langt forløb, hvor den enkelte patient støttes i at tilegne sig vaner, som kan hjælpe patienten i den videre rejse henimod et meningsfuldt og selvstændigt liv –  det som vi kalder recovery. Målgruppen udgøres hovedsageligt af patienter med lidelser inden for det skizofreniforme spektrum, patienterne har oftest lange indlæggelser eller hyppige korte indlæggelser bag sig. Det tværfaglige samarbejde med patienterne giver gode resultater. Afsnittets egne undersøgelser for de senere år viser, at 3 ud af 4 patienter op til 2 år efter endt behandling på afsnittet slet ikke genindlægges eller kun har en enkelt genindlæggelse.

Hyggemusik og kastanjer
Når man kommer ind på afsnittet, er det første som møder øjet en stor dagligstue. Her er flotte puder i sofaerne, Politiken ligger klar, og kastanjer fra det store kastanjetræ lige uden for indgangen ligger i små dekorative mønstre på sofabordene. Det hele fuldendes af hygge-musikken på anlægget, og man slapper straks af.
"Her er der ikke noget med stress i forhold til hvornår man bliver udskrevet, og der er en stille og rolig overgang. Det er rigtig rart, og det giver mig ro på. Ved mine andre indlæggelser på andre afsnit har det handlet meget om at blive stabiliseret i den akutte fase. Her er der meget mere tid til at arbejde med recovery, og personalet har mere tid til at støtte én", siger en 28-årig mandlig patient.

Forarbejdet er afgørende
Én af de helt store forskelle på at være patient på et akutpsykiatrisk afsnit og Afsnit 10 for Rehabilitering på Psykiatrisk Center Ballerup er primært varigheden. Med henvisning til et 6-måneders forløb behøver patienterne ikke at tænke over om de bliver udskrevet, når de oplever fremgang i forhold til deres negative symptomer. 

"Det tager tid og kræver mange ressourcer at arbejde med patientens rehabilitering. Tidsaspektet betyder alt, når vi skal arbejde med nye vaner, og indlæggelsen kræver også enormt meget af vores patienter. De skal være klar til at arbejde med deres negative symptomer, og derfor er forarbejdet på de akutpsykiatriske afsnit afgørende.  Den medicinske behandling skal være på plads og patienterne selv skal være motiveret for at bygge deres liv og tilværelse op, så de kan leve så normaliseret et liv som muligt med deres sygdom. Det er tit her man kommer til kort, hvis man ikke får den fornødne støtte. Det er lige præcis den støtte vi kan give dem her på afsnittet, forklarer afdelingssygeplejerske Jeannette Taubert om afsnittets tilbud.

Giver patienterne konkrete redskaber
Behandlingen tager altid afsæt i patientens egne realistiske mål og ønsker. Hver måned afholdes der tværfaglige behandlingskonferencer, hvor patienten selv deltager sammen med pårørende, læge, psykolog, ergoterapeut, socialrådgiver samt øvrige støttepersoner. Her tages der stilling til hvordan patienten kan støttes for at nå sine mål, og patienten selv spiller en afgørende rolle ved behandlingskonferencerne.

"Når man er kommet igennem en akut fase med psykoser og måske flere indlæggelser, står man over for nye udfordringer: Hvordan skaber man sig en tilværelse, når man oplever invaliderende angst, negative symptomer og kognitivt har svært ved at overskue selv små dagligdagsindkøb i Netto? Vi giver håb om, at det kan lade sig gøre med fælles indsats. Patienternes egne mål sætter dagsordenen. Nogle patienter har som mål at lære at være alene i to timer i deres lejlighed, mens det for andre er at kunne tage bussen til deres studie", forklarer afsnitsledende psykolog Jens Erland Jensen og forstætter:

"Målene ændrer sig ofte undervejs, og derfor evaluerer vi på dem hver uge sammen med patienten. Patienterne får flere og flere konkrete redskaber, de kan anvende for at nå deres mål. Det er vigtigt at sætte sig opnåelige mål, så patienten tidligt oplever succes og får mod på nye mål."

Alle aktiviteter har et formål
Netop de lange forløb giver mulighed for. at patienterne kan tilegne sig nye vaner, og derudover udfordres de hele tiden gennem konkrete øvelser og aktiviteter.

"Vi arrangerer måske en sjælden gang en tur for patienterne, og det er meget mere end bare hyggeligt tidsfordriv.  Der er alverdens træningsmål i sådan en tur. Patienterne er med til at planlægge, og de tager ud sammen med de andre patienter. Det er alt sammen aktiviteter, som forbereder dem på tilværelsen bagefter. Det er utroligt værdiskabende for den enkelte patient, selv om det naturligvis også er meget ressourcekrævende når en medarbejder tager på bustur med den enkelte patient", fortæller Jens Erland Jensen.

Gør en forskel i patienternes liv
Personalet får jævnligt tilbagemeldinger fra både nuværende og tidligere patienter. De ringer, skriver en mail eller lægger vejen forbi ved den årlige julebazar for at fortælle om deres nye job eller vise deres baby frem.  Og patienterne selv er da heller ikke i tvivl om, at det gør en kæmpe forskel for dem at være på afsnittet.

"Jeg er vildt glad for, at jeg er kommet her. Her er så dejligt. Det giver mig struktur i hverdagen, og jeg har fået mere styr på min døgnrytme. Personalet er rigtig søde og hjælper mig med at komme afsted til studiet og bakker mig op. I det hele taget støtter de mig i at få nogle nye rutiner og gode rytmer i forhold til at komme i bad og andre hverdagsting. Det er rigtigt godt, og der er tid til at få nye rutiner, når man er her i 6 måneder. I det hele taget har jeg fået mere energi og sover mindre. Før i tiden kunne jeg sove 16-20 timer i døgnet. Jeg kunne godt have brugt den her indlæggelse for 1½ år siden, men da anede jeg ikke at den fandtes", fortæller en 30-årig kvinde, diagnosticeret med skizofreni.

"Jeg er med i en livsstilsgruppe, og det har jeg ikke prøvet før. Vi laver mad sammen hver tirsdag og vi får vasket op med det samme. Jeg hjælper også med at købe ind til maden, og på den måde arbejder jeg også med min transportangst. I starten kunne jeg kun have én ting om dagen på mit ugeskema, men nu kan jeg godt overskue mere, så jeg har rykket mig rigtig meget, siger en 28-årig mandlig patient, diagnosticeret med skizofreni.

Hårdt arbejde og samarbejde
Det er afgørende for et godt udbytte af det 6-måneders recoveryforløb, at patienten er i stabil medicinsk behandling og at patienten derudover er villig til at arbejde med vanskelige problemstillinger i sit liv.

"De 6 måneder her på afsnittet ikke bare en oase, man kan være i, men også en bootcamp, hvor man skal arbejde intensivt med egen recovery – sammen med personalet. Netop samarbejdet er vigtigt, også med pårørende. Hos os sidder patienten for bordenden ved konferencerne, og de pårørende er naturligvis med. Vi bruger i det hele taget meget energi på at klæde pårørende på til at håndtere deres pårørendes sygdom", slutter Jeannette Taubert.


 
Jeanette Taubert er afdelingssygeplejerske på Afsnit 10 for rehabilitering


Redaktør