Ombygning af Akuthuset

​Fra den 20. december og frem til begyndelsen af marts 2018 vil Akuthuset blive ombygget. I den periode er vi nødt til at ændre adgangsforholdene.

Den 20. december 2017 går ombygningen af Akuthuset i gang. Med ombygningen vil vi skabe trygge, indbydende og inviterende rammer for patienter, pårørende og medarbejdere.

Ombygningen vil blandt andet betyde:

  • At Akuthuset fremover vil bestå af både et åbent sengeafsnit med 10 sengepladser og af et intensivt sengeafsnit med 11 sengepladser – alle på enkeltstuer.
  • At det intensive sengeafsnit etableres på 1. sal
  • At der etableres et stort og åbent venteområde, som er i direkte forbindelse med det åbne sengeafsnit i Akuthusets stueetage
  • At ECT-behandlingen flyttes fra bygning 21 til Akuthusets stueetage. Med flytningen af ECT-behandlingen undgår vi fremadrettet at patienter og personale skal transportere sig frem og tilbage mellem bygningerne

Adgangsforhold i ombygningsperioden:
Mens ombygningen står på flyttes Akutmodtagelsen til et andet sted i samme bygninge. Samtidig lukkes den nuværende hovedindgang, og man skal i ombygningsperioden benytte den sideindgang, der ligger ud mod Maglevænget.  Der er opsat midlertidig skiltning. Ombygningen forventes afsluttet i starten af marts 2018. 

 


Redaktør