Distriktspsykiatri

​Distrikspsykiatrierne sikrer relevante behandlingstilbud til målgruppen af borgere med svær psykisk sygdom.​ Distriktspsykiatrien behandler primært mennesker med svære psykiske sygdomme som skizofreni eller andre psykoser.


​De bærende behandlingsprincipper er behandlingsmæssig kontinuitet, inddragelse af netværk, integration i samfundet. ​

Distriktspsykiatrierne har desuden et tæt samarbejde med de enkelte kommuner, de praktiserende læger og de lokale socialpsykiatriske tilbud, samt regionens socialpsykiatriske botilbud. 

OP-Team
Læs mere om Det Opsøgende Psykiatriske Team, som er en integreret del af Psykiatrisk Ambulatorium i Gladsaxe