​De bærende behandlingsprincipper er behandlingsmæssig kontinuitet, inddragelse af netværk, integration i samfundet. ​

Distriktspsykiatrierne har desuden et tæt samarbejde med de enkelte kommuner, de praktiserende læger og de lokale socialpsykiatriske tilbud, samt regionens socialpsykiatriske botilbud. 

F-ACT i distriktspsykiatrien
Distriktspsykiatrien på Psykiatrisk Center Ballerup er organiseret i F-ACT teams. Et F-ACT team yder intensiv ambulant psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk sygdom.n, samtale, vejledning, samarbejde og støtte. 

Læs mere om F-ACT-behandlingen

Grafisk element forside folder