Behandlingen

​Behandlingen af døve med psykiske lidelser ​kan foregå ambulant eller under indlæggelse.

Den ambulante behandling varetages i Ambulatoriet for Døve primært af en overlæge, en psykolog og en psykiatrisk uddannet sygeplejerske. Overlægen anvender tegnsprogstolk ved samtaler, mens psykologen og sygeplejersken behersker tegnsprog.

Indlæggelse kan finde sted på Afsnit 8, et åbent afsnit med i alt 16 sengepladser, hvoraf Døvepsykiatrien har rådighed over fire pladser. Afsnittets øvrige 12 patienter er hørende og indlagt med henblik på længere varende rehabilitering.

På Afsnit 8 er ansat en tegnsprogsuddannet sygeplejerske og en døvemedarbejder. Flere andre personalemedlemmer kan tegnsprog på et begrænset niveau, og hovedparten af personalet har erfaring i kommunikation med Døve. Afsnittet har etableret en ordning med fast hustolk 24 timer ugentligt. Disse tolke er specialiseret i arbejdet med døve patienter med psykiske lidelser.  

Indlæggelse i lukket afsnit kan i enkelte tilfælde være nødvendigt i dele af et indlæggelsesforløb. Personalet på de lukkede afsnit kan ikke tegnsprog, men Døveteamets overlæge varetager som hovedregel behandlingen også under indlæggelsen i lukket afsnit, og det tegnsprogskyndige personale fra døveteamet vil støtte patienten på det lukkede afsnit i det omfang det er muligt. Herudover arbejdes der med tegnsprogstolk på lukket afsnit.​

Redaktør