Behandlingen kan foregå ambulant eller under indlæggelse. Se nærmere om behandlingen nedenfor. ​

Døvepsykiatrien har som overordnet målsætning at tilbyde døve og svært hørehæmmede med psykiske lidelser en diagnostisk udredning og behandling på niveau med den behandling, der tilbydes hørende.

Alle læger og hospitalsafdelinger kan henvise patienter. Døve kan anmode deres praktiserende læge om henvisning. Henvisningen skal sendes elektronisk til Den Centrale Visitation ved Region Hovedstadens Psykiatri (CVI)

Ved akutte problemstillinger k​an døve henvende sig i Psykiatrisk Akutmodtagelse på Psykiatrisk Center Ballerup. Her vil man rekvirere tegnsprogstolk til den akutte samtale.  Døve kan også henvende sig til en lokal psykiatrisk akutmodtagelse, hvor man vil kunne rekvirere tolk og henvise til videre behandling på Psykiatrisk Center Ballerup.

For yderligere oplysninger og beskrivelse af døvepsykiatriens aktiviteter se nedenfor. 

Læs mere om afsnit 10

Se link til tegnsprogsvideo​ (kommer)​


Kontakt​

Per Jensen, overlæge 
Telefon: 38 64 50 20
Mobil: 21 78 92 44
Send email

Jeannette From Taubert, oversygeplejerske
Telefon: 38 64 50 84
Mobil: 23 60 92 82
Send email

Højt specialiseret funktion for døvepsykiatri
Psykiatrisk Center Ballerup
Maglevænget 12
2750 Ballerup

Informationsvideo om døvepsykiatrisk a​fdeling på Psykiatrisk Center​ Ballerup​