​​

F-ACT i ambulant behandling

Den ambulante behandling på Psykiatrisk Center Ballerup er organiseret i F-ACT teams. Et F-ACT team yder intensiv ambulant psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk sygdom.

F-ACT i den ambulante behandling
Den ambulante behandling på Psykiatrisk Center Ballerup er organiseret i F-ACT teams. Et F-ACT team yder intensiv ambulant psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk sygdom.

Hvad er et F-ACT team?
Et F-ACT team yder intensiv ambulant psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk sygdom.

Du tilbydes hyppigere kontakt og kontakt til flere fra F-ACT teamet i starten af dit behandlingsforløb og i perioder hvor du oplever en forværring af din sygdom. Når du er i bedring, eller hvis din sygdom er i ro, modtager du som før regelmæssig kontakt i løbet af året.

Hvad består behandlingen af?
Behandlingen består af en kombination af medicin, samtale, vejledning, samarbejde og støtte. Behandlingen er kendetegnet ved:

•                    Individuel behandling i samarbejde med dig og baseret på dine behov

•                    Efter aftale behandling hjemme hos dig

•                    En fast kontaktperson og en fast læge, der har ansvar for din behandling

•                    Hyppigere og tværfaglig behandling, når der er behov for det

•                    Mulighed for samarbejde med dine pårørende


Patienter i F-ACT er borgere over 18 år med alvorlige sindslidelser fx skizofreni, depression, mani eller personlighedsforstyrrelse og lavt funktionsniveau evt. kombineret med misbrug.

Vores behandling er baseret på en tværfaglig, opsøgende, fleksibel, udkørende og vedholdende indsats. 

Det tværfaglige team er sammensat af sygeplejersker, socialrådgiver, psykologer, recoverymentorer, psykiatere samt i Psykiatrisk Ambulatorium Ballerup en ergoterapeut og fysioterapeut.

Behandlingen er individuelt organiseret, og alle patienter er tilknyttet en kontaktperson og psykiater. I perioder med forværring af den psykiske tilstand kan patienten få hjælp fra andre i teamet og af flere faggrupper.

Derudover har vi flere gruppetilbud

Henvisning
Henvisning til distriktspsykiatrien foregår via praktiserende læger, døgnafdelinger samt andre psykiatriske afdelinger.

 
Hent pjece om F-ACT (pdf)        Redaktør