​​​​​

Psykiatrisk Ambulatorium Ballerup

Maglevænget 16
2750 Ballerup
Telefon: 38 64 47 20

Personlig henvendelse
Mandag-fredag kl. 8.00-15.00

Telefonisk henvendelse
Alle hverdage er der telefontid kl.8.30-15. 

Udenfor centrets åbningstid kan man henvende sig på psykiatrisk akutmodtagelse eller søge yderligere informationer om anden akut hjælp her.

Behandlingstilbud
Lægelig visitation af henviste patienter.

Ambulant behandling i form af samtaler, psykoterapi - individuelt eller i gruppe, socialrådgivning og socialt netværksarbejde, medikamentel behandling og psykoedukation samt pårørendearbejde afhængig af den enkelte patients behov. 

Ambulatoriet har et tæt samarbejde med Psykiatrisk Center Ballerups sengeafsnit, der varetager behandlingen under indlæggelse. 

Psykiatrisk Center Ballerup har desuden et samarbejde med kommunerne og de øvrige sociale og socialpsykiatriske tilbud i området. ​​

Behandlingen varetages af centrets tværfaglige personale, der består af læger, ​ sygeplejersker og​ socialrådgivere.

Alle retslige F-ACT patienter er tilknyttet Psykiatrisk Ambulatorium


Redaktør