​​​​

Psykiatrisk Ambulatorium Gladsaxe

Gladsaxe Møllevej 15, 1.sal​

2860 Søborg

Telefon: 38 64 25 00

Psykiatrisk Ambulatorium Gladsaxe tilbyder lægelig visitation af henviste patienter og ambulant behandling i form af

  • Samtaler
  • Socialrådgivning og socialt netværksarbejde
  • Medikamentel behandling
  • Psykoedukation og pårørendearbejde afhængig af den enkelte patients behov

Vi er en del Psykiatrisk Center Ballerup og samarbejder med Psykiatrisk Center Ballerups sengeafsnit, der varetager behandlingen under indlæggelse. 

Der er et tæt samarbejde med kommunerne og de øvrige sociale og socialpsykiatriske tilbud i området. 

Behandlingen varetages af centrets tværfaglige personale, der består af læger, sygeplejersker og socialrådgivere.   

Ledelse
Afdelingssygeplejerske Karina Ellegaard

Telefon: 38 64 25 30
Mail: Karina Ellegaard Redaktør