OP-team

​Det Opsøgende Psykiatriske Team er en integreret del af Psykiatrisk Ambulatorium Gladsaxe

Hvem kan få behandling?

Tilbuddet henvender sig til borgere med alvorlig psykisk sygdom og behov for individuelt tilpasset, tværfaglig behandling, samt mulighed for tæt samarbejde med psykiatrisk døgnafdeling og kommunale tilbud. Arbejdet i det opsøgende psykiatriske team er overvejende udgående, oftest i form af hjemmebesøg.

Der er typisk tale om akutte og kroniske psykoser, alvorlig tilbagevendende affektive tilstande – alvorlig personlighedsforstyrrelser med periodiske psykoser, psykisk syge forældre, hvor børnenes trivsel er truet.​​


Målsætning med behandlingen
Målsætningen er at sikre en bedst mulig livskvalitet for patienten, samt at støtte og samarbejde med familiære og professionelle sociale netværk.

Behandlingstilbud

  • Case management baseret ambulant behandling gennem samtalekontakt, oftest individuelt.
  • Psykofarmakologisk og psykoterapeutisk behandling efter behov.
  • Psykoedukation. Netværksarbejde.


​Ledelse
Overlæge Kirsten Lorentzen
Telefon: 38 64 25 20
Mail: Kirsten Lorentzen

Afdelingssygeplejerske Karina Ellegaard
Telefon: 3864 25 30
Mail: Karina Ellegaard

Redaktør