Psykoterapeutisk Ambulatorium

​Psykoterapeutisk Ambulatorium undersøger og behandler patienter med lidelser af ikke-psykotisk art.

Kapacitet
Ambulatoriet behandler 400-500 patienter ad gangen med ikke-psykotiske lidelser. 

Pakkefo​rløb
Ambulatoriet tilbyder pakkeforløbsbehandling til patienter, der tilhører målgruppen for:

 • Moderate og svære depressioner
 • Bipolære lidelser
 • Personlighedsforstyrrelser
 • PTSD
 • Udredningspakker

Et pakkeforløb er et standard-behandlingsforløb sammensat for patienter med en bestemt diagnose. Pakkeforløbene er udarbejdet af kliniske eksperter med henblik på at sikre, at patienter, der fejler det samme, får den samme behandling i hele regionen. Læs mere om pa​kkerne her.

Te​ams
Psykoterapeutisk Ambulatorium er opdelt i 3 teams.

 1. IPA-O/Affektiv team, der behandler patienter med depression, bipolar lidelse og samtidig varetager en opfølgende funktion (IPA-O) for patienter, der har været indlagt på Psykiatrisk Center Ballerup (se mere nedenfor).
 2. PTSD team.
 3. BP team, der behandler patienter med personlighedsforstyrrelse. BP teamet varetager endvidere et forskningsprojekt: RENEW, som er en netværksorienteret, psykoterapeutisk indsats for unge voksne (ml. 18-30 år) med depression, PTSD eller personlighedsforstyrrelse. Se mere her i brochuren.

Hvad er IPA-O?
Tilbuddet i IPA-O er en korterevarende opfølgning på en døgnindlæggelse indtil tilstanden enten har nået et niveau, hvor behandling kan varetages hos egen læge, privatpraktiserende psykiater eller privatpraktiserende psykolog, eller der er etableret et ambulant pakkeforløb. 

IPA-O behandlingen omfatter 2 samtaler om ugen i 3 uger med specialuddannet sygeplejerske eller psykolog og efterfølgende gruppeterapi i 4 uger 2 gange om ugen. Der afholdes typisk 3 lægesamtaler under forløbet.

Behandling​en
Alle behandlingsforløb starter med en indledende samtale, hvor vi sammen med patienten tilrettelægger forløbet ud fra de individuelle mål. Behandlingen er tværfaglig og varetages af læger, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeut og socialrådgiver. Behandlingen kan bestå af:

 • Medicinsk behandling
 • Psykoterapeutisk behandling
 • Undervisning i egen sygdom (psykoedukation)
 • Socialrådgiversamtale
 • Pårørendesamtale / børnesamtale

Alle patienter får tildelt en kontaktlæge og kontaktperson.

Psykoterapi
I ambulatoriet anvendes evidensbaserede, kognitive terapimetoder bl.a. også de nyere kognitive metoder ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og DAT (Dialektisk AdfærdsTerapi). Psykoterapien i ambulatoriet består primært af gruppeforløb og kun i mindre grad som individuel behandling. I perioder tilbydes også mindfulnesstræning i gruppe som supplement til den øvrige behandling.

Fremmøde
For at profitere af behandlingen er et stabilt fremmøde vigtigt. Har man andre forpligtigelser, eller andet, der kan stå i vejen for fremmødet, kan det være vanskeligt at få aftalerne passet ind. Ved opstart af behandlingen drøfter vi derfor sammen med patienten, hvorvidt der er særlige forhold, der kan vanskeliggøre et stabilt fremmøde og hvilke forholdsregler patienten kan tage i den forbindelse.

Diagnostisk team
Varetager diagnostisk udredning af patienter, der henvises fra CVI (centralvisitationen) til en udredningspakke.

Regionsfunktion for PTSD
Ambulatoriet varetager Region Hovedstadens Psykiatris regionsfunktion for patienter med PTSD. Dvs. patienter der har pådraget sig PTSD på baggrund af tjenesterelaterede belastninger.

Forebyggende sva ngreindsats
I samarbejde med Obstetrisk Afdeling, Herlev Sygehus og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup varetager Psykoterapeutisk Ambulatorium en konsulentfunktion ved deltagelse på månedlige møder.

Vedligeholdelsesbehandling med ECT
Psykoterapeutisk Ambulatorium varetager behandlingsansvaret for yngre patienter, med behov for vedligeholdelsesbehandling med ECT.


Redaktør