​​

Psykoterapeutisk Ambulatorium

​Psykoterapeutisk Ambulatorium undersøger og behandler patienter med lidelser af ikke-psykotisk art.

Kapacitet
Ambulatoriet behandler 400-500 patienter ad gangen med ikke-psykotiske lidelser. 

Pakkefo​rløb
Ambulatoriet tilbyder pakkeforløbsbehandling til patienter, der tilhører målgruppen for:

 • Moderate og svære depressioner
 • Personlighedsforstyrrelser
 • PTSD

Et pakkeforløb er et standard-behandlingsforløb sammensat for patienter med en bestemt diagnose. Pakkeforløbene er udarbejdet af kliniske eksperter med henblik på at sikre, at patienter, der fejler det samme, får den samme behandling i hele regionen. Læs mere om pa​kkerne her.

Te​ams
Psykoterapeutisk Ambulatorium er opdelt i 3 teams.

 1. Affektiv team, der behandler patienter med depression.
 2. PTSD team, der behandler patienter med Posttraumatisk belastningsreaktion.
 3. BP team, der behandler patienter med personlighedsforstyrrelse.

Behandling​en
Alle behandlingsforløb starter med en indledende samtale, hvor vi sammen med patienten tilrettelægger forløbet ud fra de individuelle mål. Behandlingen er tværfaglig og varetages af læger, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeut og socialrådgiver. Behandlingen kan bestå af:

 • Medicinsk behandling
 • Psykoterapeutisk behandling
 • Undervisning i egen sygdom (psykoedukation)
 • Socialrådgiversamtale
 • Pårørendesamtale / børnesamtale

Alle patienter får tildelt en kontaktlæge og kontaktperson.

Psykoterapi
I ambulatoriet anvendes evidensbaserede metoder såsom Kognitiv Adfærdsterapi og Dialektisk Adfærdsterapi. Psykoterapien består oftest af en kombination af gruppeterapi og individuel terapi.

Fremmøde
For at profitere af behandlingen er et stabilt fremmøde vigtigt. Har man andre forpligtigelser, eller andet, der kan stå i vejen for fremmødet, kan det være vanskeligt at få aftalerne passet ind. Ved opstart af behandlingen drøfter vi derfor sammen med patienten, hvorvidt der er særlige forhold, der kan vanskeliggøre et stabilt fremmøde og hvilke forholdsregler patienten kan tage i den forbindelse.

Regionsfunktion for PTSD
Ambulatoriet varetager Region Hovedstadens Psykiatris regionsfunktion for patienter med PTSD. 

Forebyggende svangreindsats
I samarbejde med Obstetrisk Afdeling, Herlev Sygehus og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup varetager Psykoterapeutisk Ambulatorium en konsulentfunktion ved deltagelse på månedlige møder.


Redaktør