Psykoterapeutisk Ambulatorium

​Psykoterapeutisk Ambulatorium undersøger og behandler patienter med lidelser af ikke-psykotisk art.


 


 


 


 

Kapacitet

Ambulatoriet behandler 400-500 patienter ad gangen med ikke-psykotiske lidelser.

Pakkefo​rløb

Ambulatoriet tilbyder pakkeforløbsbehandling til patienter, der tilhører målgruppen for:

 • Moderate og svære depressioner
 • Bipolære lidelser
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Svære belastnings- og tilpasningsreaktioner
 • PTSD
 • Udredningspakker

Et pakkeforløb er et standard-behandlingsforløb sammensat for patienter med en bestemt diagnose. Pakkeforløbene er udarbejdet af kliniske eksperter med henblik på at sikre, at patienter, der fejler det samme, får den samme behandling i hele regionen. Læs mere om pa​kkerne her.

Te​ams

Ambulatoriet er opdelt i 3 teams. Det Affektive team behandler patienter med depression, bipolar lidelse og PTSD. BP teamet (belastning og personlighedsforstyrrelse) behandler patienter med tilpasningsreaktion og personlighedsforstyrrelse.

 

Det 3. team i ambulatoriet er Intensiv ambulant psykiatrisk opfølgning (IPA-O/Ambulant Opfølgning). Tilbuddet i IPA-O er en korterevarende opfølgning på en døgnindlæggelse indtil tilstanden enten har nået et niveau, hvor behandling kan varetages i primærsektoren eller der er etableret et ambulant pakkeforløb. IPA-O behandlingen omfatter 2 samtaler om ugen i 3 uger med specialuddannet sygeplejerske eller psykolog og efterfølgende gruppeterapi i 4 uger 2 gange om ugen. Der afholdes minimum 3 lægesamtaler. IPA-O teamet varetager endvidere et forskningsprojekt: RENEW, som er en netværksorienteret, psykoterapeutisk indsats for unge voksne (ml. 18-30 år) med depression, stress-tilstand eller personlighedsforstyrrelse. Se mere her i brochuren.

Behandling​en

Alle behandlingsforløb starter med en indledende samtale, hvor vi sammen med patienten tilrettelægger forløbet ud fra de individuelle mål. Behandlingen er tværfaglig og varetages af læger, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeut og socialrådgiver. Behandlingen kan bestå af:

 • Medicinsk behandling
 • Psykoterapeutisk behandling
 • Undervisning i egen sygdom (psykoedukation)
 • Socialrådgiversamtale
 • Pårørendesamtale / børnesamtale​

Alle patienter får tildelt en kontaktlæge og kontaktperson.

Psykoterapi

I ambulatoriet anvendes evidensbaserede, kognitive terapimetoder bl.a. også de nyere kognitive metoder ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og DAT (Dialektisk AdfærdsTerapi). Psykoterapien i ambulatoriet består primært af gruppeforløb og kun i mindre grad som individuel behandling. I perioder tilbydes også mindfulnesstræning i gruppe som supplement til den øvrige behandling.

Erfaringsmæssigt ved vi, at man gør sig mange tanker om, hvad psykoterapi er, inden man starter sin behandling. Tidligere patienter beskriver på et tilsvarende center i Regionen, hvordan det har været for dem at starte i gruppeterapi:


 

Undervisni​ng for patienter og pårørende

Der afholdes løbende undervisning i ambulatoriet, som er relevant for både patienter og pårørende. Alle nye patienter opfordres til at deltage, så vidt det er muligt. Indholdet er bl.a. en orientering omkring fysioterapitilbuddet, og om hvilke rettigheder man fx har ift. sygedagpenge. Derudover undervises bl.a. i hvad depression, angst og personlighedsforstyrrelse er, og hvordan behandling virker. ​

Fremm​​øde

For at profitere af behandlingen er et stabilt fremmøde vigtigt. Har man andre forpligtigelser, eller andet, der kan stå i vejen for fremmødet, kan det være vanskeligt at få aftalerne passet ind. Ved opstart af behandlingen drøfter vi derfor sammen med patienten, hvorvidt der er særlige forhold, der kan vanskeliggøre et stabilt fremmøde og hvilke forholdsregler patienten kan tage i den forbindelse. ​

Diagnostisk team

Varetager diagnostisk udredning af patienter, der henvises fra CVI (centralvisitationen) til en udredningspakke.

Forebyggende sva​​ngreindsats

I samarbejde med Obstetrisk Afdeling, Herlev Sygehus og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup varetager Psykoterapeutisk Ambulatorium en konsulentfunktion ved deltagelse på månedlige møder.

Vedligehold​​elsesbehandling med ECT

Psykoterapeutisk Ambulatorium varetager behandlingsansvaret for yngre patienter, med behov for vedligeholdelsesbehandling med ECT.


Redaktør