​​​​

Pårørendementor

​På Psykiatrisk Center Ballerup har vi en pårørendementor, som er klar til at hjælpe, vejlede, lytte og rådgive dig som pårørende.​

​Når én rammes af psykisk sygdom, rammes også de pårørende
Det kan være en stor belastning at være pårørende til et menneske med en psykisk lidelse. Det er naturligt, at man som pårørende har brug for hjælp til at navigere i den livskrise eller det livsvilkår, det er at have en nærtstående, der er psykisk syg. At tage vare på sig selv er også en måde at hjælpe den psykisk syge.

Hvem er pårørende?
En pårørende er en i patientens netværk, som patienten har en nær relation til. Det kan være et familiemedlem, en partner, en nær ven eller kollega.

Hvad er en pårørendementor?
En pårørendementor har selv levede erfaringer som pårørende og forstår derfor, hvordan det er at være pårørende. Pårørendementoren har desuden uddannet sig i at støtte andre pårørende.

Hvad kan en pårørendementor hjælpe dig med?

  • At dele dine følelser og blive set, hørt og forstået som pårørende

  • At rumme den store belastning, det er at være pårørende

  • Formidle viden og overblik

  • Når tavshedspligt og manglende samtykke sætter begrænsning for deltagelse og indsigt i behandlingen

  • Støtte og rådgive dig i din rolle som pårørende

  • Strategier og hjælp til selvhjælp i livet som pårørende

Hvad indeholder tilbuddet?

  • Anonym og uforpligtende samtale

  • Rådgivning via telefon eller mail

  • Mulighed for at samle familie/netværk til en fælles snak

  • Information om eksisterende tilbud, grupper og hjælp til pårørende

Er du i tvivl, så ring og få en snak. Ikke alle pårørende har brug for den samme hjælp og støtte.

Pårørendementoren tilbyder også walk-and-talk samt pårørendegrupper/pårørendecafé. Kontakt for aktuelle tilbud.


Pårørendementor Dorthe Stieper har en baggrund som journalist og kulturformidler, men har siden 2017 arbejdet som pårørendementor. Hun er selv pårørende og uddannet som mentor i 'peer'-støtte og tilværelsespsykologi.

Redaktør