Behandlingen

​Information om behandlingen på Dagafsnit for Spiseforstyrrelser.

 

Behandlingens formål

​Dagafsnittets formål med behandlingen er, at hjælpe patienten til at få et liv uden de begrænsninger en spiseforstyrrelse medfører og gøre vedkommende i stand til at forfølge sine mål i livet og udnytte sine ressourcer og muligheder

Selve behandlingen retter sig, dels mod at ​stabilisere patientens vægt, spisevaner og/eller bringe opkastninger til ophør, dels mod at hjælpe med de psykiske problemer, der har vedligeholdt en spiseforstyrrelse. 

Behandlingens forløb

​Før behandlingsstart:
Før behandlingen starter, indkaldes patienten til 1. samtale hos en af  ​dagafsnittets psykologer/læger. I løbet af de første par samtaler i dagafsnittet afklares det, hvilket behandlingstilbud, der skal tilbydes - ud fra en vurdering af patientens behandlingsbehov og parathed.​​​Redaktør