Om dagafsnittet

Dagafsnittet er en specialiseret enhed beliggende på Psykiatrisk Center Ballerup, i Gentofte, som varetager behandling af spiseforstyrrelser - primært anorexia nervosa og bulimia nervosa.

Dagafsnittet er delt op i to underafsnit, 3242 og 1523, og har åbent alle hverdage fra kl. 8.00 - 14.30.

Dagafsnittet for Spiseforstyrrelser tilbyder:

  • Dagbehandling i de dagåbne afsnit: 4 dage om ugen
  • Intensivt ambulant forløb: en gang ugentligt i dagshospital (onsdage) og 2 gange ugentligt ambulant.
  • Ambulant behandling

​Behandlingen består i enten gruppeterapi og/eller individuel terapi.​​​

Personalet er bredt fagligt funderet og består af læger, psykologer, sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter, socialrådgivere, en afdelingskoordinator samt øvrigt administrativt personale (AC-medarbejder og lægesekretærer). Personalet har et meget tæt tvær​fagligt samarbejde for på den måde bedst at kunne varetage patienternese behandling.

Ledelsen på Dagafsnit for Spiseforstyrrelser er:
  • Susanne Vinkel Kock, overlæge
  • Tina Bidstrup, afdelingssygeplejerske​


Redaktør