Patientrettigheder

​​​​​​​​​​​​

Som patient har man ret til: 

  • Information om egen sygdom (diagnose) og behandling
  • At se egen journal (aktindsigt)
  • At afbryde undersøgelse og behandling
  • At nægte at deltage i videnskabelige forsøg
  • At klage
  • Erstatning, hvis man kommer til skade på hospitalet (patientforsikring)

Derudover kan du læse mere på Region Hovedstaden Psykiatris hjemmeside.​
​​


Redaktør