​​

Dagafsnit for Spiseforstyrrelser

Dagafsnit for Spiseforstyrrelser​ er en​ specialiseret enhed beliggende i Gentofte, som varetager behandling af spiseforstyrrelser - primært anorexia nervosa og bulimia nervosa. ​


Dagafsnittet tilbyder dagbehandling og et intensivt ambulant forløb til voksne patienter med spiseforstyrrelser. Dagafsnittet er opdelt i to underafsnit, som hvert har plads til ca. 20 patienter. ​