Anorexia nervosa

Anorexia nervosa (nervøs spisevægring) viser sig først og fremmest ved et vægttab hos de personer, der lider af sygdommen, da de kun spiser ganske lidt. ​​​

Trods undervægt tilstræber de dog alligevel yderligere vægttab, og de er ekstremt angste for at tage på. 

Psykiske symptomer: 
Personer med anoreksi har en forvrænget kropsopfattelse og er meget optagede af mad, vægt og udseende. ​

De er ofte perfektionistiske, stiller høje krav til sig selv og bestræber sig på at gøre andre mennesker tilpasse. 

De er usikre, har et lavt selvværd og har en tendens til at isolere sig socialt og til at være styret af mange leveregler. ​

Som regel benægter personer med anoreksi alvoren i deres tilstand og de har svært ved at erkende, at de har behov for behandling. 

Fysiske følger:

Sygdommens indvirkning på personens almentilstand er meget høj. Den langvarige sult kan bl.a. medføre skader på en række organer, lavt stofskifte, hormonelle forstyrrelser, knogleskørhed samt væksthæmning, hvis sygdommen indtræder før pubertetens afslutning. ​​​

De diagnostiske kriterier for anorexia nervosa er: 

  • Kropsvægten mindst 15% under den forventede normalvægt
  • Vægttabet er selvinduceret, f.eks. ved at undgå "fedende" mad
  • Et forvrænget kropsbillede med følelsen af at være for tyk samt frygt for fedme
  • Hormonelle forstyrrelser, f.eks. fravær af menstruation
  • Ved sygdomsdebut før puberteten forsinkes eller standses pubertetsudviklingen
  • Bulimi ikke til stede

Redaktør