Om spiseforstyrrelser

Ung pige og vægtDer er flere lidelser, som går under betegnelsen spise-forstyrrelser. ​​

Fælles for dem alle er, at de er kendetegnet ved en forvrænget måde at tænke og handle på, når det gælder forholdet til mad, krop og vægt. ​

Spiseforstyrrelser rammer som oftest unge kvinder, men forekommer også i andre aldersgrupper og hos mænd. 

De er betingede af mange forskellige faktorer idet både psykologiske, sociale, kulturelle, genetiske og b​iologiske forhold spiller ind. ​

Spiseforstyrrelser er ofte langvarige tilstande, som er vanskelige både at erkende og behandle, og behandlingen er både tids- og ressourcekrævende. ​

En del tilfælde bliver kroniske og dødeligheden er høj i forhold til resten af befolkningen. Hvis sygdommen opdages tidligt, er behandlingsresultaterne bedre. ​

De bedst kendte spiseforstyrrelser er anorexia nervosa (nervøs spisevægring) og buli​mia nervosa (nervøs overspisning). Begge sygdomme findes også i atypiske varianter, hvor ikke alle de diagnostiske kriterier er opfyldt. ​
Der ses også andre spiseforstyrrelser som f.eks. Binge Eating Disorder.​​

Redaktør