behandlingen billede af medarbejder

Behandlingen

​Behandlingen tager udgangspunkt i en grundlæggende tanke om at størstedelen af de patienter, som lider af en spiseforstyrrelse, kan helbredes eller hjælpes til et godt liv med få symptomer. Denne tilgang kalder vi recovery. Behandlingsrammen bygger på Region Hovedstadens Psykiatris visioner for fremtidens psykiatri, hvor patienten er i centrum, pårørende inddrages og samarbejdet bygger på ligeværd, frivillighed og alliance. Derudover vægter vi forskning, udvikling og løbende evaluering højt for at kunne forbedre behandlingen.  Behandlingsrammen omfatter de tre hovedtyper af spiseforstyrrelser: anoreksi, bulimi og atypiske spiseforstyrrelser.

Flersporet og faseopdelt behandling
Den flersporede og faseopdelte behandling indeholder forskellige behandlingstilbud, som er tilpasset patientens skiftende faser af motivation for forandringer (før-overvejelse, overvejelse, beslutning og aktion, samt vedligeholdelse, stabilisering og tilbagefald). 

GRafisk element - flow behandlingen

Vi tilbyder en kombination af flere forskellige elementer i behandlingen: Psykoterapi, psykoedukation, støtte til normalisering eller stabilisering af kropsvægt, kostvejledning, måltidstræning, kropsterapi, miljøterapi, behandling af fysiske komplikationer, behandling af flere samtidige psykiske lidelser og medicinsk behandling, samt indsatser til psykosocial rehabilitering.

Arbejder med patientens motivation
Generelt gælder det for behandling af spiseforstyrrelser, at det er nødvendigt at arbejde med patientens motivation både ved indledningen af behandlingen og i det efterfølgende forløb. I basisudredningen af voksne med spiseforstyrrelser vurderer vi patientens parathed til at indgå i de adfærdsændringer som er nødvendige for at opnå en normalisering.

Behandlingstilbuddet afhænger af sygdommens længde, sværhedsgrad og kompleksitet i forhold til fysiske og psykiatriske komplikationer, samt af patientens holdning til behandlingen. 

Grafisk element - forløb fra henvisning til behandling


Redaktør