​​​​​​​​​​​​

Døgnafsnit 38 for spiseforstyrrelser

Om afsnittet
Døgnafsnit 38 for Spiseforstyrrelser er et åbent specialiseret behandlingstilbud til patienter med spiseforstyrrelser, primært anorexia nervosa.

Afsnittet modtager henviste patienter. Afsnittet har plads til 16 patienter med enestuer.

Behandlingen
Vi tilbyder døgnbehandling hvor indlæggelse kan vare 6-16 uger. Behandlingen er inddelt i 6 faser med forskellige fokusområder. Inden udskrivelsen vil der være lagt en plan for den videre behandling i dagafsnit eller ambulant regi i enhed for spiseforstyrreler.

 Behandlingen indeholder 3 elementer:

  • Støtte til normalisering af vægt og spisemønstre.
  • Støtte til indsigt i tanker, følelser og adfærd, som ligger til grund for og vedligeholder spiseforstyrrelsen.
  • Motivation til forsat ambulant/dag behandling og dermed støtte til forsat at gå imod spiseforstyrrelsen og at kunne mestre en meningsfuld tilværelse.

Dagligdagen er tilrettelagt så den understøtter alle 3 områder. I begyndelsen af indlæggelsen vil spisning og vægtøgning fylde det meste af dagen og kræve mange ressourcer og støtte til dette. Senere i forløbet vil fokus flyttes til de 2 næste punkter.

At få det bedre er ikke en jævnt fremadskridende proces. Når vægten stiger aktiveres følelser, tanker og anorektisk adfærd, som skaber uro, usikkerhed og angst. Personalet vil hjælpe med at håndtere disse vanskeligheder og hjælpe med at bevare motivationen for behandling.

Gruppetilbud
Recovery, madgruppe, kropsgruppe, kostgruppe, DAT, afspænding.

Målsætning
At plejen og behandlingen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte patients aktuelle tilstand, livssituation og ressourcer. At fastholde og fremme den enkelte patients sundhedstilstand og ressourcer med henblik på recovery.

I plejen lægges der vægt på miljøterapi, støttende motiverende samtaler og dialektisk adfærdsterapi.

Pårørende
Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri. Dog kan enkelte afsnit kan være undtaget. Spørg personalet på afsnittet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.

Personalet
På afsnittet er der ansat læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, psykologer, socialrådgiver, diætist, fysioterapeuter og en sekretær. Desuden har vi ofte studerende på afsnittet.

Afsnitsledelse

 

 


Redaktør