​​​

Dagafsnit for spiseforstyrrelser

Om afsnittet
Dagafsnittet er et behandlingstilbud for henviste patienter med spiseforstyrrelser. Afsnittet holder til på Maglevænget 34.

Behandlingen
Behandlingen strækker sig typisk over ½-1 år. Man starter ud med 5 fremmødedage i afsnittet. Over gennemsnitlig 32 uger trappes fremmødedagene ned til en. Herefter tilbydes som udgangspunkt 10 stabiliserende opfølgende samtaler med psykolog.

Der er fremmøde på hverdage mellem kl. 8-14. Dagafsnittet har lukket i weekender og på helligdage.

De væsentligste elementer i behandlingen er:

  • Daglig miljøterapi med mulighed for mere indsigt i spiseforstyrrelsen og træning i at reflektere.​

  • Gradvis at kunne tage mere ansvar i behandlingen i samarbejde med personalet.​

  • Spisning i fællesskab og støtte til normalisering af vægt og spisemønstre.

  • Indsigt i tanker, følelser og adfærd, som ligger til grund for og vedligeholder spiseforstyrrelsen.

  • Motivation til gennemførelse af behandling samt social rehabilitering efter afsluttet hospitalsbaseret behandling.

  • Medicinsk behandling af evt. anden psykiatrisk lidelse.

Dagligdagen er tilrettelagt så den understøtter ovennævnte områder.

Gruppetilbud
DAT-gruppe (dialektisk adfærdsterapi): Her får du værktøjer til arbejde dig ud af spiseforstyrrelsen og få et værdigt liv. 

MET-gruppe (motivational enhancement therapy): Her arbejder du med at styrke og fremkalde din egen motivation for forandring. 

Kropsgruppe: Her arbejder du med at udforske kroppen og herigennem opdage gemte ressourcer. 

Psykoedukationsgruppe: Du vil få indsigt i og forståelse for, hvad en spiseforstyrrelse er. ​

Kostgruppe: Her lærer du praktiske færdigheder/strategier til at følge en kostplan, reflektere over din vægtudvikling, ernæringslære m.m. 

Weekendgruppe: Her får du støtte til at forberede dig på at være på egen hånd i weekenden og hvordan du kan håndtere udfordringer. 

Recoverygruppe: Her arbejder du med konkrete drømme og mål for fremtiden og hvordan du kommer i gang med dette​

Målsætning:

  • At du opnår indsigt i og mestring af spiseforstyrrede tanker og adfærd.

  • At du har normaliseret din vægt og er i stand til at leve et liv, der ikke er styret af spiseforstyrrelsen.

Pårørende
Pårørende eller andet netværk inviteres til at udarbejde en behandlingsplan og efterfølgende til samtale med patient og behandler inden for ca. en måned.

Ca. 4 gange årligt afholdes info-arrangementer om sygdommen og behandlingen for pårørende og andet netværk.

Du må gerne vise Dagafsnittet til dine pårørende og andet netværk efter aftale med personalet.

Personalet
På Dagafsnittet er der ansat læge, psykiater, sygeplejersker, psykologer, diætister, fysioterapeuter, socialrådgivere, husassistent og sekretær. Derudover har vi ofte studerende i afsnittet.

Afsnitsledelse


Redaktør