samtale mellem læger

Patienter og pårørende

Samarbejdet med pårørende
Pårørende er centrale og betydningsfulde ressourcepersoner for patienterne. De pårørende har viden om patienten, som er væsentlig for behandlingen. De inddrages gennem et tæt og ligeværdigt samarbejde med respekt for patientens ønsker for dette. Pårørende bærer ofte et stort ansvar for dagligdagen, og de kan have behov for støtte, vejledning og aflastning. På området for voksne med spiseforstyrrelser prioriterer vi at give information, vejledning og støtte til pårørende løbende gennem forskellige arrangementer. Børn, der er pårørende sikrer vi, at der tages særligt hånd om.

Pårørende er centrale samarbejdspartnere i udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatris indsatser, og de inddrages og høres derfor via Landsundersøgelse for patienttilfredshed LUP og direkte patientfeedback.

Tværgående brugerpanel
Brugerpanelet er et helt nyt initiativ, og det består af patienter/brugere, samt ledelses- og medarbejderrepræsentanter indenfor spiseforstyrrelsesområdet i Region Hovedstadens Psykiatri (RHP).

Formålet med panelet er: 
At fremme brugerinddragelse.  
At patienterne kan fungere som formidlere og repræsentanter for patienter indenfor spiseforstyrrelsesområdet. 
At give større medindflydelse på behandlingen for spiseforstyrrelsesområdet. Dette med tanke på og anerkendelse af, at patienterne selv er eksperter i deres egen sygdom og recovery-proces.

Spørg ledelsen, der hvor du er i behandling, hvem der er repræsentant i brugerpanelet eller om der er en ledig plads til dig. 

PROLED forskningsprojekt om spiseforstyrrelser

​Frem til 2026 rekrutterer PC Ballerup patienter til et forskningsprojekt, som skal belyse psykologiske og biologiske faktorer ved spiseforstyrrelser.

Læs mere om forskningsprojektetRedaktør