Tværsektorielt samarbejde

​Når patienter går i behandling for en spiseforstyrrelse, kan der være behov for at etablere et tæt samarbejde med en eller flere kommunale forvaltninger.

Rammen for dette samarbejde tager udgangspunkt i den samarbejdsaftale, der er indgået mellem RHP og de 29 kommuner og som er en del af Sundhedsaftalerne.

Kompetencefordelingen er således at:

  • Regionen står for behandling.

  • Kommunerne vurderer behov for støttende indsatser, så som støttekontaktperson, botilbud m.m.

  • Patienten vil ofte modtage forsørgelse fra Jobcentret.

Samarbejde mellem psykiatri og kommune tager altid udgangspunkt i inddragelse af patienten og dennes ønsker. Dette indledes så tidligt som muligt i behandlingsforløbet, da kommunerne ved støttende indsatser skal lave en tidskrævende VUM-udredning (Voksenudredning). 

Derudover taler de fleste patienter tidligt i behandlingsforløbet med hospitalets socialrådgiver om sociale forhold, og ved behov rettes der i samarbejde med patienten henvendelse til kommunen. Samarbejdet med Jobcentre handler om at sikre sammenhæng i den behandlingsmæssige og den beskæftigelsesmæssige indsats.

Samarbejdsmodel kommer rundt om patienten
Patienter med spiseforstyrrelser kan have komplekse problemstillinger, som behandles i forskellige forvaltninger i kommunen. Disse forvaltninger koordinerer ikke nødvendigvis indsatsen, dvs., at der ikke nødvendigvis er sammenhæng imellem de forskellige indsatser. I foråret vil vi afprøve en ny samarbejdsmodel med 4 udvalgte kommuner. Modellen går ud på, at man fra start af behandlingen ser hele vejen rundt om patienten. Der skal være én indgang til kommunen og én til hospitalet. Fra behandlingens begyndelse skal de forskellige forvaltningsenheder Jobcenter/handicap- og psykiatri (myndighed) og socialpsykiatri (udfører) sammen koordinere indsats og tiltag med hospitalet. Formålet er at tilbyde en mere helhedsorienteret og samtidig indsats.

Netværksmøder
Netværksmøder er en metode, der er fremhævet i de nye samarbejdsaftaler. Ved et arbejdsseminar er der i 2017 udarbejdet fælles skabeloner for disse møder, dvs. at uanset om det er kommuner eller hospitalet der inviterer til et netværksmøde, er det samme skabelon, der benyttes.

 

 

 

Redaktør