​​

Om centret

​Psykiatrisk Center Bornholm er en del af Region Hovedstadens Psykiatri og beskæftiger 74 medarbejdere fordelt på forskellige faggrupper.​

Centerledelse 

Organisatorisk er centret underlagt direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri, men med selvstændig lokal ledelse. Centerledelsen består af centerchef Jette Melander-Jensen og cheflæge​ Malene Vestergaard.

Fakta og tal
Psykiatrisk Center Bornholm har 17 sengepladser fordelt på 12 åbne og 5 lukkede sengepladser. Foruden sengeafsnittene har centeret et ambulant afsnit, hvor der er tilknyttet ca. 650 patienter.​

Psykiatrisk Center Bornholm varetager diagnosticering, behandling og pleje af patienter fra 18 år og opefter med alle former for psykiatriske sygdomme, enten selvstændigt eller i samarbejde med specialinstitutioner. Herudover varetager Psykiatrisk Center Bornholm en række samarbejdsfunktioner med Bornholms Regionskommune, foruden at varetage akutfunktionen for Børn- og Ungeambulatoriet på Bornholm. 

Henvisning til Psykiatrisk Center Bornholm sker via henvisning fra egen praktiserende læge.
​​
Redaktør