Afsnit

Åbent afsnit

På åbent afsnit behandles patienter med alle former for psykiske sygdomme, som ikke kræver den samme sikkerhed som er på lukket afsnit.​

Der bruges miljøterapeutisk struktur omkring pleje og behandling med særlig fokus på fysisk aktivitet, patient- og pårørendeundervisning og samtaler med udgangspunkt i den kognitive referenceramme.​​

Der er 12 senge på åbent afsnit.

Lukket afsnit

Bruges til indlæggelse af patienter med svære psykotiske tilstande, der kræver lukkede, sikre og meget plejekrævende rammer. Sommetider kan det være nødvendigt at indlægge med tvang eller tilbageholde patienter mod deres vilje på lukket afsnit.​​​

Der er 5 senge på lukket afsnit.
​​
Besøgstider
Du er altid velkommen til at besøge dine pårørende på afsnittet. Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri. NB! Enkelte afsnit kan dog være undtaget. Spørg personalet på afsnittet, hvis du er i tvivl om noget angående besøg.​​​

Redaktør