Fysisk aktivitet

​Psykiatrisk Center Bornholm var en ud af fem afdelinger på landsplan der i året 2005-2006 deltog i Sundhedsstyrelsens folkesygdomsprojekt ”Fysisk aktivitet i psykiatrien”.​

Fysisk aktivitet

​(Modelfoto, Tine Juel)

​På baggrund af de mange gode erfaringer heraf, fortsatte Psykiatrisk Center Bornholm  med at have fokus på fysisk aktivitet i behandlingen.

Formålet med fysisk aktivitet:
  • At gøre patienter og personale mere aktive i hverdagen som et vigtigt led i behandlingen. På afdelingen sikrer vi optimale muligheder for at bevæge sig; vi har bl.a. til dette formål et kondirum med motionscykler og romaskine, samt er der mulighed for at benytte andre rekvisitter såsom store bolde, elastikker, spil ect.
  • Motion bør være en integreret del af behandlingen, idet man erfaringsmæssigt ved, at det fremmer helbredet og humøret, samt at det fremadrettet kan blive en meningsfuld del af tilværelsen. Motionen giver andre og måske nye muligheder for at bruge sig selv samt det at have det sjovt sammen med andre i fællesskabet om den fysiske aktivitet.​​​
  • Det tilstræbes at alle patienter bevæger så meget som muligt i det daglige liv på afdelingen, mindst 60 minutter om dagen. På afdelingen er der således mulighed for at vælge mellem flere forskellige fysiske aktiviteter fordelt over hele dagen, alle ugens dage. Vi kan bl.a. tilbyde vandaerobics, svømning, gåture, boldlege, afspænding, beachv​olley, petanque, linedance m.m. Den enkelte patients aktiviteter planlægges og nedskrives i en ugeplan i samarbejde med kontaktperson, ergoterapeut eller aktivitetskonsulent.
Hvorfor er det så vigtigt at patienterne motionerer:
  • Undersøgelser og erfaring viser, at mennesker med psykiske lidelser kan opleve at motion kan erstatte brugen af især beroligende medicin.
  • Mange patienter oplever, at de bliver mere udadvendte og får større selvtillid og energi til daglige gøremål – både under indlæggelse og efter udskrivelse, efter at have opnået gode erfaringer med fysisk aktivitet.
  • Kroniske psykiatriske patienter udvikler oftere overvægt, sukkersyge og hjerte-karsygdomme end resten af befolkningen bl.a. pga. deres livsstil og medicin. Undersøgelser viser, at motion regulerer appetitten og kan forebygge udviklingen af disse livsstilssygdomme.​

Redaktør