Kursus for mennesker med angst

​Startede i 2004 som kognitiv korttidsterapi i gruppe.​​

​Vi har 1-2 kurser om året. Målgruppen er patienter med lette til moderat svære angstlidelser uden svær psykopatologi. ​​

Formålet er at give deltagerne viden om sammenhæng mellem tanker og følelser og redskaber til en mere hensigtsmæssig adfærd. ​​

Metoden er kognitiv med ratingskema som evalueringsinstrument. ​​

Kurset forløber over 15 uger, med undervisning én eftermiddag om ugen.​
​​

Redaktør