Ambulant behandling

Størstedelen af behandlingen på Psykiatrisk Center foregår ambulant og der er ca. 650 patienter tilknyttet Ambulantafsnittet. 

Alle udrednings- og behandlingsforløb starter med en indledende samtale med behandlingsansvarlig læge, hvor det videre forløb tilrettelægges ud fra de individuelle behov og mål. Behandlingen er tværfaglig og varetages af læger, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter og socialrådgiver. 

Behandlingen kan bestå af: 

• Medicinsk behandling 
• Psykoterapeutisk behandling (fortrinsvis i gruppe tilpasset Regionens behandlingspakker)
• Samtaler og medicinsk opfølgning ved sygeplejerske med udkørende funktion 
• Psykoedukation (Undervisning i egen sygdom) 
• Mindfulness 
• Socialrådgiversamtale 
• Tilbud til pårørende (Individuelt og gruppe) 
• Familiesamtaler/børnesamtaler

Telepsykiatri 


Telepsykiatri anvendes rutinemæssigt i ambulatoriet, hvor psykiatere med erfaring i metoden har indledende samtaler og behandlingsforløb. Samtalen foregår via webcam, internet og tv-skærm i sikrede forbindelser. 

Ambulantafsnittet har desuden et tæt samarbejde med de praktiserende læger og instanser i kommunen, herunder de socialpsykiatriske tilbud Henvisning til ambulant behandling sker via egen praktiserende læge, eller når det er relevant i forbindelse med udskrivelse fra sengeafsnit

Medicinambulatorie

Psykiatrisk Center Bornholm har et sygeplejeambulatorie, hvorfra der udleveres medicin, til de patienter med dette behov.


Oligofreni 

Psykiatrisk Center Bornholm varetages behandlingen af patienter med oligofreni og samtidig psykiatrisk sygdom i samarbejde med Regionsfunktionen for Oligofreni på Psykiatrisk Center Glostrup


Redaktør