Ambulant behandling

​Henvisning til Psykiatrisk Center Bornholm foregår via egen læge eller lægevagten.​


​Patienten indkaldes til en forvisiterende samtale med en læge og gennem visitation med centrets øvrige læger m.fl., afgøres hvad der videre skal ske. Ambulant behandling vil ofte ske gennem samtale med læge eller psykolog og tilknytning til sygeplejeambulatoriet, ambulantafsnittet eller besøg af distriktspsykiatrisk sygeplejerske.​