Demens

​På Psykiatrisk Center Bornholm undersøges bornholmere med hukommelsesfortyrrelser og demenssygdomme. Psykiatrisk Center Bornholm har et tæt samarbejde med Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet og Bornholms Hospital i forbindelse med undersøgelser for demens.​​

På Bornholm er der i 2009 indført en samarbejdsmodel på demensområdet, hvilket betyder, at der er etableret et samarbejde mellem alle parterne på demensområdet på Bornholm, herunder Bornholms Regionskommune, øens praktiserende læger, Bornholms Hospital, Alzheimersforeningen og Psykiatrisk Center Bornholm.

Redaktør