Om undersøgelse og behandling

​​Hvad er behandling?​

Det vil for det meste være en kombination af samtaler og medicin. ​

Hvis indlæggelse besluttes, er det også en del af behandlingen. I samarbejde med patienten laves en behandlingsplan, der justeres én gang om ugen, og ud fra hvilken alle tiltag tager afsæt. Et indlæggelsesforløb vil typisk indeholde samtaler, fysisk aktivering og træning, ergoterapi, undervisning om psykisk sygdom og om hvordan man bliver bedre til at leve med sin sygdom, med følelser som angst og vrede samt om tilbud om at dele oplevelser af smerte og ensomhed med andre. ​

Samarbejde med og undervisning af pårørende er en del af behandlingen. Efter indlæggelse kan følge en ambulant efterbehandlingsperiode med læge- eller psykolog og sygeplejerskesamtaler, tilknytning til sygeplejeambulatoriet, daghospitalet eller besøg af distriktspsykiatrisk sygeplejerske.​


Redaktør