Sengeafsnit

Ved særlige behov kan der tilbydes indlæggelse. Der er 12 sengepladser på det åbne afsnit og 5 sengepladser på det lukkede/intensive afsnit. I sengeafsnittene varetages behandling og pleje af de patienter, som kræver tæt observation og personalekontakt døgnet igennem. 

Pleje og behandling på sengeafsnittene er baseret på miljøterapeutiske principper, og man får som indlagt tildelt faste kontaktpersoner. Der er fokus på en Recoveryorienteret tilgang, hvor samtaler med udgangspunkt i den kognitive referenceramme, fysisk aktivitet og patient- og pårørendeundervisning er centrale elementer. Der er tilknyttet en recovery mentor samt en aktivitetsmedarbejder.

Patientstyret indlæggelse
1.april 2018 blev der på Psykiatrisk Center Bornholm indført en såkaldt patientstyret seng, hvor udvalgte patienter får tilbud om at indgå kontrakt med Centeret om at kunne indlægge sig selv i den patientstyrede seng i op til 5 døgn. Konceptet stammer fra Norge og erfaringer fra andre steder i landet viser, at patienterne oplever, at de i højere grad har medbestemmelse, at de har fået en større forståelse af deres sygdom samt en bedre føling med deres psykiske tilstand. Således har ordningen forebygget, at deres sygdom er blevet forværret, fordi de kan komme ind i tide. Patienter der kommer i henhold til deres kontrakt, har under indlæggelsen samme tilbud og muligheder, som andre patienter. Fokus for sådanne indlæggelser er at give patienten mulighed for ro og aflastning, mens egentlige behandlingsmæssige forandringer foregår i det ambulante forløb.
​​
Besøgstider
Vi har ingen faste besøgstider i Region Hovedstadens Psykiatri, dog henstiller vi til, at man, af hensyn til pleje og behandling, lægger sine besøg efter kl. 14 og inden kl. 21.​


Redaktør