Psykiatrisk Center Frederiksberg


 Gratis undervisning for pårørende

 Åben foredragsrække om psykiatri

 Pårørendeaftener

Er du pårørende til en der er indlagt, eller for nyligt har været indlagt på et af de ​intensive psykiatriske afsnit?
Så tilbyder Psykiatrisk Center Frederiksberg dig muligheden for at deltage i pårørendeaftener med andre pårørende og medlemmer fra personalegruppen. Pårørendeaftenerne vil
overvejende være dialogbaserede med udgangspunkt i udveksling af undring og erfaring.​