Kommunesamarbejde

Samarbejdet mellem Psykiatrisk Center Glostrup og kommunerne i centrets optageområde reguleres af sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne i Regionen.

Det forventes at Region Hovedstadens Psykiatri vil lave en tillægsaftale til sundhedsaftalen, men den er endnu ikke på plads. 

​​​

Redaktør