Kommunesamarbejde

Samarbejdet mellem Psykiatrisk Center Glostrup og kommunerne i centrets optageområde reguleres af sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne i Regionen.

Samarbejdsaftalen mellem Region Hovedstadens Psykiatri, de 29 kommuner i regionen og almen praksis er revideret og er pr. 1. april 2022 godkendt af Den tværsektorielle styregruppe. Redaktør